+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

AWS Developer: Building on AWS

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie AWS Developer: Building on AWS jest kursem autorskim, mocno warsztawowym, nastawionym głównie na wiedzę praktyczną.
Wymogi:
• 1-3 lat doświadczenia w pracy programisty
• karta kredytowa do stworzenia konta AWS.

Krótki opis

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy, niezbędnej w budowaniu ścieżki certyfikacyjnej AWS.

Podczas szkolenia AWS Developer: Building on AWS uczestnicy dowiedzą się:
• Jak utworzyć konto AWS i zarządzać nim
• Czym są regiony, strefy dostępności i wirtualne chmury prywatne (VPC)
• Jak zainstalować i używać SDK AWS
• Jak korzystać z usług obliczeniowych AWS
• Jak korzystać z usług AWS, takich jak Amazon RDS
• Jak korzystać z aplikacji Amazon AI do przetwarzania obrazu i zamiany tekstu na mowę
• Jak sprawić, by Twoje aplikacje były bardziej trwałe i wysoce dostępne

Program

Pierwsze kroki w AWS
• Dlaczego (programista) powinienem budować w chmurze AWS?
• Konto AWS
• Architektury zorientowane na usługi i interfejsy API w AWS
• Amazon EC2

Infrastruktura chmurowa i odpowiedzialność
• Zrozumienie infrastruktury AWS
• Sieć: Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
• AWS vs Odpowiedzialność programisty w chmurze
• Metadane EC2
• Dzienniki, SSH, metadane instancji

Interfejsy API AWS / AWS Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)
• Użytkownik AWS IAM, CLI, Boto, klucze dostępu
• Interfejsy API AWS

Amazon S3
• Wprowadzenie do Amazon S3
• Kontrola dostępu Amazon S3

Środowisko programistyczne
• Rozwijanie w chmurze AWS
• AWS Cloud 9

Amazon Rekognition
• Wprowadzenie do Amazon Rekognition

Przechowywanie danych – AWS Managed Databases
• Role AWS IAM
• Usługa relacyjnych baz danych Amazon
• Amazon RDS

Dostępność i awaria aplikacji
• Dostępność
• Szacowanie ryzyk
• Obciążenia
• ALB

Obsługi aplikacji i dane prywatne w aplikacji
• Amazon Cognito
• Przepływy autoryzacji
• Zabezpieczanie połączenia z serwerem za pomocą TLS
• End-to-End i Rest
• SSH Tunnel, C9

Debugowanie i profilowanie systemu rozproszonego
• AWS XRay
• Dodawanie X-Ray
• Asynchroniczne zdejmowanie zadania z serwera
• Wprowadzenie do AWS Lambda

Dystrybucja systemu
• Architektury sterowane zdarzeniami
• W jaki sposób usługi AWS działają w trybie Async?
• Amazon Simple Queuing Service – SQS

Podsumowanie kursu

Trener

Certyfikowany trener Amazon Web Services

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:
• komfortowe, duże, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, 
• przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
• lunch: dwudaniowy obiad.

Więcej informacji >>>

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

• Zapewniamy dostęp do platformy do komunikacji audio/wideo
• Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu.

Uczestnikom zapewniamy

• wykwalifikowany trener z dużym doświadczeniem
• materiały szkoleniowe wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ewaluacja szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera vouchera na egzamin.