Menu

AZ-100T01 – Manage Subscriptions and Resources

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:
Zarządzać subskrypcjami i rozliczeniami Azure oraz wdrażać polityki Azure.
Zaimplementować zarządzanie dostępem, grupami i kontrolą dostępu, opartą na rolach Azure.
Używać konsoli Azure Monitor, aby skonfigurować alerty usługi Azure i przejrzeć dziennik aktywności platformy Azure.
Tworzyć zapytania i analizować dan Log Analytics.
Wdrażać zasoby przy użyciu szablonów ARM i organizować zasoby Azure.
Zoptymalizować wykorzystanie narzędzi Azure, takich jak portal Azure, Azure PowerShell, Cloud Shell i interfejs wiersza polecenia Azure.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy specjalistów IT, jak zarządzać swoimi subskrypcjami Azure, w tym dostępem, normami i zgodnością, a także sposobami śledzenia i szacowania wykorzystania usług i związanych z nimi kosztów. Studenci uczą się także, jak zarządzać zasobami w chmurze Azure za pośrednictwem kont użytkowników i grup. Studenci uczą się, jak zapewniać odpowiedni dostęp użytkownikom, grupom i usługom Azure AD za pośrednictwem kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC). Uczniowie odkrywają również podstawowe narzędzia do monitorowania i możliwości oferowane przez platformę Azure, takie jak Alerty i dziennik aktywności Azure. Studenci są następnie wprowadzani do Log Analytics jako narzędzia do szerokiej analizy danych i korzystają z tej usługi do wysyłania zapytań i analizowania danych operacyjnych. Następnie uczniowie poznają model wdrażania Menedżera zasobów Azure i sposób pracy z zasobami, grupami zasobów i szablonami ARM.

Ponieważ ten kurs jest pierwszym kursem w serii egzaminów dla administratora Azure, istnieje wiele podstawowych treści, które są tutaj omówione, aby przygotować uczniów do pozostałych kursów w programie nauczania. Uczniowie otrzymają lekcję zawierającą wskazówki i porady dotyczące pracy w portalu Azure, a także wprowadzenie do kluczowych narzędzi używanych w środowisku Azure, takich jak Cloud Shell i Resource Explorer. Nacisk kładziony jest na PowerShell i interfejs wiersza poleceń (CLI) jako ważne umiejętności, które można zdobyć nie tylko w ramach przygotowań do egzaminu, ale także w zakresie samej codziennej pracy.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 100 Azure Administrator:
AZ-100T01 – Manage Subscriptions and Resources
AZ-100T02 – Implementing and Managing Storage
AZ-100T03 – Deploying and Managing Virtual Machines
AZ-100T04 – Configuring and Managing Virtual Networks
AZ-100T05 – Manage Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 5 dni, oferujemy w cenie 3.500 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie subskrypcjami Azure
W tym module dowiesz się o składnikach składających się na subskrypcję Azure oraz o tym, w jaki sposób grupy zarządzające są używane do organizowania subskrypcji w kontenerach, aby umożliwić kontrolowanie zarządzania organizacją i zarządzanie politykami w ramach subskrypcji. Oprócz poznania różnych dostępnych typów subskrypcji zobaczysz, jak stosować tagi do zasobów platformy Azure, aby logicznie porządkować je według kategorii.
– Omówienie subskrypcji Azure
– Dane do faktury
– Zasady Azure

Moduł 2: Zarządzanie dostępem do zasobów w chmurze
W tym module nauczysz się podstaw kontroli dostępu opartej na rolach, tak jak ma to zastosowanie do użytkowników i grup. Skoncentrujesz się na roli administratora.
– Użytkownicy i grupy Azure
– Kontrola dostępu oparta na rolach

Moduł 3: Monitorowanie i diagnostyka
W tym module zapoznasz się z monitorem platformy Azure i wieloma funkcjami, zapewniającymi poprawną pracę architektury Azure. Umiejętności monitorowania są wyjaśnione w tym pierwszym kursie, a następnie zademonstrowane na następnych kursach. Dwa główne elementy objaśnione w tym module to Alerty Azure i Dziennik aktywności Azure.
– Odkrywanie możliwości monitorowania na platformie Azure
– Alerty Azure
– Dziennik aktywności Azure

Moduł 4: Log Analytics
W tym module skoncentrujesz się na Log Analytics. Funkcja Log Analytics umożliwia zbieranie, analizowanie i sprawdzanie wszystkich typów danych.
– Wprowadzenie do Log Analytics
– Odpytywanie i analizowanie danych analizy logów
– Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli:

Moduł 5: Menedżer zasobów Azure
W tym module dowiesz się, w jaki sposób zasoby są zorganizowane w grupy zasobów i w jaki sposób są wykorzystywane szablony ARM do wdrażania tych zasobów. Ten moduł wprowadza do zagadnień, które są rozwijane podczas następnych kursów.
– Szablony ARM
– Grupy zasobów

Moduł 6: Porady, triki i narzędzia Azure
Ten ostatni moduł ma pomóc w maksymalnym wykorzystaniu narzędzi administracyjnych. Obejmuje to Portal Azure, Cloud Shell, interfejs Azure CLI, Azure PowerShell i Eksplorator zasobów.
– Portal Azure
– Narzędzia Azure i środowisko