Menu

AZ-100T03 – Deploying and Managing Virtual Machines

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą mogli:
Wyjaśnić przypadki użycia maszyny wirtualnej, opcje przechowywania, ceny, systemy operacyjne, możliwości pracy w sieci i ogólne kwestie związane z planowaniem.
Tworzyć maszyny wirtualne Windows w portalu Azure Portal za pomocą Azure PowerShell lub używając szablonów ARM.
Wdrażać obrazy niestandardowego serwera i maszyny wirtualne Linux.
Skonfigurować opcje sieci i urządzenia pamięci wirtualnej.
Wdrażać wysokiej dostępności, skalowalności oraz niestandardowe rozszerzenia skryptów maszyny wirtualnej.
Tworzyć kopie zapasowe, przywracać i monitorować maszyny wirtualne.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy specjalistów IT, jak tworzyć i zarządzać maszynami wirtualnymi w ramach infrastruktury obliczeniowej Infrastructure as a Service (IaaS). Studenci uczą się, jak oceniać lokalne środowisko pod kątem gotowości maszyn wirtualnych w ramach przygotowań do przenoszenia zasobów do chmury, w tym rozmiaru, cen i projektowania.

Uczniowie uczą się również, jak tworzyć i wdrażać maszyny wirtualne na platformie Azure, korzystając z szablonów portalu Azure, PowerShell i ARM. Kurs zawiera instrukcje dotyczące wdrażania niestandardowych obrazów i maszyn wirtualnych systemu Linux. Studenci uczą się również, jak skonfigurować elementy sieciowe i pamięciowe maszyn wirtualnych. Wdrażanie wysoko dostępnych maszyn wirtualnych ma kluczowe znaczenie w świetle planowanych i nieplanowanych zdarzeń, a uczniowie uczą się korzystać z zestawów dostępności, aby ciągłość działania zasobów maszyn wirtualnych podczas przestojów. Studenci uczą się również używania rozszerzeń i konfiguracji pożądanego stanu (DSC) do automatyzacji i zadań konfiguracyjnych po wdrożeniu.

Na koniec, uczniowie uczą się, jak wykonywać kopie maszyn wirtualnych i korzystać z funkcji monitorowania Azure w celu zbierania, przeglądania i analizowania danych diagnostycznych i logów maszyny wirtualnej.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 100 Azure Administrator:
AZ-100T01 – Manage Subscriptions and Resources
AZ-100T02 – Implementing and Managing Storage
AZ-100T03 – Deploying and Managing Virtual Machines
AZ-100T04 – Configuring and Managing Virtual Networks
AZ-100T05 – Manage Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 5 dni, oferujemy w cenie 3.500 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Przegląd maszyn Azure
W tym module zapoznasz się z wirtualnymi maszynami Azure. Czym są maszyny wirtualne i jakie systemy operacyjne są obsługiwane? Jak ustalić, czy istniejące maszyny wirtualne mogą być obsługiwane na platformie Azure? Jakie są dostępne ceny i opcje wymiarowania?
– Omówienie wirtualnych maszyn Azure
– Uwagi do planowania

Moduł 2: Tworzenie maszyn wirtualnych
W tym module dowiesz się, jak tworzyć i konfigurować maszyny wirtualne Windows. Będziesz ćwiczyć w Azure, w Azure PowerShell i szablonach ARM.
– Omówienie tworzenia maszyny wirtualnej
– Tworzenie maszyn wirtualnych w portalu Azure
– Tworzenie maszyn wirtualnych (PowerShell)
– Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą szablonów ARM

Moduł 3: Wdrażanie obrazów maszyn wirtualnych
W tym module dowiesz się, jak tworzyć niestandardowe maszyny wirtualne na platformie Azure. Na przykład wdrażanie obrazu serwera znajdującego się w lokalnym centrum danych. Dowiesz się również, jak tworzyć i łączyć się z wirtualnymi maszynami Linux.
– Wdrażanie obrazów niestandardowych
– Wdrażanie maszyn wirtualnych Linux

Moduł 4: Konfigurowanie maszyn wirtualnych
W tym module dowiesz się o dwóch głównych obszarach konfiguracji maszyn wirtualnych: sieci i pamięci masowej. W lekcji poświęconej sieci omówione zostaną: adresowanie IP, interfejsy sieciowe i grupy bezpieczeństwa sieci. W lekcji pamięci podręcznej omówimy: dyski wirtualne, dyski zarządzane, dołączanie / odłączanie dysków i uploading dysków.
– Omówienie konfiguracji maszyny wirtualnej
– Virtual Machine Networking
– Przechowywanie maszyn wirtualnych

Moduł 5: Konfigurowanie dostępności i rozszerzalności
W tym module dowiesz się, jak utrzymać wysoką dostępność maszyn wirtualnych dzięki aktualizacjom i domenom błędów oraz ustawieniom dostępności. Dowiesz się również, jak używać zestawów skal, aby zwiększyć i zmniejszyć liczbę maszyn wirtualnych w miarę zmiany obciążenia. Maszyny wirtualne można rozszerzyć za pomocą niestandardowych skryptów i konfiguracji pożądanego stanu.
– Dostępność maszyny wirtualnej
– Skalowalność maszyny wirtualnej
– Stosowanie rozszerzeń maszyny wirtualnej

Moduł 6: Zarządzanie i monitorowanie maszyn wirtualnych
W tym module poznasz bardzo ważne zadania związane z tworzeniem kopii zapasowych maszyn wirtualnych i monitorowaniem ich ogólnego stanu. Będziesz ćwiczyć tworzenie kopii zapasowych i przywracanie maszyn wirtualnych. Dowiesz się o monitorowaniu, diagnostyce i Azure Advisor.
– Kopia zapasowa i przywracanie
– Monitorowanie maszyn wirtualnych