Menu

AZ-100T04 – Configuring and Managing Virtual Networks

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili:
Zapoznać się z wirtualnymi komponentami sieciowymi, adresowaniem IP i opcjami routingu sieciowego.
Zaimplementować domeny Azure DNS, strefy, typy rekordów i metody rozwiązywania problemów.
Skonfigurować grupy zabezpieczeń sieci, punkty końcowe usługi, logować i rozwiązywać problemy z siecią.
Implementować schematy połączeń w witrynie, w tym połączenia VNet-to-VNet i wirtualne sieci peering.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy IT specjalistów, jak skonfigurować i zarządzać wirtualnymi sieciami Azure (VNets). Korzyści z przeniesienia infrastruktury do chmury, eliminując konieczność utrzymywania drogich centrów danych, są atrakcyjną propozycją dla wielu małych i średnich firm. Niezależnie od tego, gdy zasoby zostaną przeniesione na platformę Azure, będą wymagać tej samej funkcjonalności sieciowej, co instalacja lokalna, a kurs ten dotyczy podstawowych zadań konfiguracji sieci.

Studenci zapoznają się z podstawami adresowania IP, ze szczególnym naciskiem na to, jak publiczne i prywatne adresy IP działają w chmurze. Studenci uczą się konfigurowania routingu sieciowego i wdrażania usługi Azure DNS.

Kluczowe znaczenie ma zabezpieczenie infrastruktury sieciowej, a uczniowie uczą się korzystać z grup zabezpieczeń sieci (NSG), aby ograniczyć ruch sieciowy do zasobów w sieci wirtualnej, tworząc reguły bezpieczeństwa, które zezwalają na ruch przychodzący lub wychodzący lub go blokują. Studenci uczą się również, jak używać rejestrowania NSG do diagnozowania i rozwiązywania problemów z łącznością sieciową.

Kurs obejmuje także różne scenariusze połączeń dla sieci wirtualnych Azure, a uczniowie uczą się, jak łączyć sieci wirtualne z bramami VPN VNet-to-VNet i wirtualnymi sieciami peering.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 100 Azure Administrator:
AZ-100T01 – Manage Subscriptions and Resources
AZ-100T02 – Implementing and Managing Storage
AZ-100T03 – Deploying and Managing Virtual Machines
AZ-100T04 – Configuring and Managing Virtual Networks
AZ-100T05 – Manage Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 5 dni, oferujemy w cenie 3.500 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Azure Virtual Networks
W tym module zapoznasz się z wirtualnymi sieciami Azure. Czym są sieci wirtualne i jak są zorganizowane? Jak tworzyć i konfigurować sieci wirtualne za pomocą szablonów, PowerShell, CLI lub portalu Azure? Jaka jest różnica między publicznym, prywatnym, statycznym i dynamicznym adresowaniem IP? W jaki sposób wykorzystywane są trasy systemowe, tablice routingu i algorytmy routingu?
– Przedstawiamy sieci wirtualne
– Tworzenie wirtualnych sieci Azure
– Przegląd adresowania IP
– Routing w sieci

Moduł 2: Azure DNS
W tym module dowiesz się o podstawach DNS i wdrażaniu usługi DNS Azure. W części Podstawy DNS przejrzysz domeny DNS, strefy, typy rekordów i metody rozwiązywania problemów. Omówimy systemy delegowania, metryki, alerty i hosting DNS.
– Podstawy DNS usługi Azure
– Wdrażanie usługi DNS Azure

Moduł 3: Zabezpieczanie zasobów sieci wirtualnej
W tym module dowiesz się głównie o grupach bezpieczeństwa sieciowego (NSG), w tym o zasadach NSG i scenariuszach NSG. Dowiesz się również, jak implementować NSG, biorąc pod uwagę punkty końcowe usługi, rejestrowanie, rozwiązywanie problemów i inny ruch sieciowy.
– Wprowadzenie do grup zabezpieczeń sieci
– Implementacja grup zabezpieczeń sieci i punktów końcowych usług

Moduł 4: Łączenie wirtualnych sieci
W tym module dowiesz się o dwóch konkretnych typach połączeń międzysieciowych: połączenia VNet-to-VNet i VNet Peering. W obu przypadkach dowiesz się, kiedy wybrać metodę połączenia oraz jak ją zaimplementować i skonfigurować.
– Połączenia międzysieciowe (połączenia VNet-to-VNet)
– Virtual Network Peering