Menu

AZ-100T05 – Manage Identities

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili:
Wdrażać Azure Active Directory. Poznają samoobsługowe resetowanie hasła, usługę Azure AD Identity Protection i zintegrowane aplikacje SaaS.
Skonfigurować domeny i najemców, użytkowników i grupy, role i urządzenia.
Zaimplementować opcje Azure Active Directory i zarządzać nimi oraz serwerem proxy aplikacji Azure AD.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy specjalistów IT, jak korzystać z usługi Azure Active Directory (AD), aby zapewnić pracownikom i klientom wielowarstwowy system zarządzania katalogami i tożsamością w chmurze. Uczniowie poznają różnice między usługami Azure AD i usługami domenowymi w usłudze Active Directory (AD DS), a także różnice w funkcjonalności różnych wersji usługi Azure AD. Studenci uczą się także, jak skonfigurować samoobsługowe resetowanie hasła, lub skorzystać z opcji przywracania hasła, aby zresetować hasła użytkowników, niezależnie od ich lokalizacji. Następnie uczniowie zapoznają się z usługą Azure AD Identity Protection i dowiedzą się, w jaki sposób mogą wykorzystać ją do ochrony swoich organizacji przed zagrożonymi kontami, atakami tożsamości i problemami konfiguracyjnymi. Uczniowie uczą się również, jak zintegrować platformę Azure AD z wieloma używanymi aplikacjami oprogramowania, jako usługi (SaaS), aby zapewnić użytkownikom dostęp do tych aplikacji.

Następnie wyjaśnione zostana koncepcje domen i najemców Azure oraz użytkowników i grup, a uczniowie nauczą się, jak pracować z różnymi obiektami AD Azure. Studenci zapoznają się z kontrolą dostępu opartą na rolach Azure, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp w oparciu o zasadę najmniejszych uprawnień. Administrator lub użytkownik może wykonać dokładnie to, czego potrzebuje do wykonania; nie więcej, nie mniej. Studenci uczą się także, jak pracować z urządzeniami dołączonymi do platformy Azure i urządzeniami hybrydowymi AD, umożliwiając ich użytkownikom produktywność w dowolnym miejscu i czasie, ale zapewniając ochronę zasobów korporacyjnych i zgodność urządzeń z normami bezpieczeństwa.

Studenci uczą się, jak korzystać z usługi Azure AD Connect, aby zintegrować swoje lokalne katalogi z usługą Azure AD, zapewniając wspólną tożsamość użytkownikom aplikacji Office 365, Azure i SaaS zintegrowanych z usługą Azure AD. Uczniowie uczą się także, jak korzystać z Proxy aplikacji ADO Azure, aby zapewnić swoim użytkownikom zdalny dostęp do aplikacji WWW publikowanych lokalnie, takich jak witryny SharePoint, Outlook Web Access lub dowolna inna aplikacja biznesowa (LOB), które posiada organizacja.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 100 Azure Administrator:
AZ-100T01 – Manage Subscriptions and Resources
AZ-100T02 – Implementing and Managing Storage
AZ-100T03 – Deploying and Managing Virtual Machines
AZ-100T04 – Configuring and Managing Virtual Networks
AZ-100T05 – Manage Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 5 dni, oferujemy w cenie 3.500 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Zarządzanie usługą Azure Active Directory
W tym module zapoznasz się z usługą Azure Active Directory. Co to jest Azure Active Directory i czym różni się od usług domenowych Active Directory? Co to jest samoobsługowe resetowanie hasła i jak jest skonfigurowane? W jaki sposób ochrona tożsamości Azure AD poprawi Twoje bezpieczeństwo. Jak integrować aplikacje SaaS z usługą Azure AD?
– Omówienie usługi Active Directory Azure
– Samoobsługowe resetowanie hasła
– Usługa Azure AD Identity Protection
– Integracja aplikacji SaaS z usługą Azure AD

Moduł 2: Zarządzanie obiektami Active Directory Azure
W tym module poznasz podstawy implementacji obiektów Azure AD. Do tych obiektów należą domeny i najemcy, użytkownicy i grupy, role i urządzenia. W każdej lekcji będziesz ćwiczyć konfigurowanie tych obiektów za pośrednictwem portalu i programu Azure PowerShell. Lekcja ról platformy Azure będzie wprowadzeniem do kontroli dostępu opartej na rolach.
– Domeny Azure i Najemcy
– Użytkownicy i grupy Azure
– Role Azure
– Zarządzanie urządzeniami

Moduł 3: Wdrażanie i zarządzanie tożsamościami hybrydowymi
W tym module dowiesz się, jak zintegrować usługę Active Directory z istniejącą infrastrukturą. Dowiesz się o różnych opcjach uwierzytelniania, takich jak AD Connect, Single Sign On i Pass-through authentication. Dowiesz się również, jak skonfigurować serwer proxy aplikacji Azure AD i jak jest on używany.
– Azure Active Directory Integration Options
– Azure AD Application Proxy