Menu

AZ-101 – Azure Administrator, Integration and Security

Kategoria: ,

Czas trwania: 4 dni

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure, którzy chcą przystąpić do egzaminu AZ – 101 Azure Administrator.

Cel szkolenia

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu AZ 101 Azure Administrator.

Program

Program szkolenia 4dniowego obejmuje zagadnienia ujęte w szkoleniach 1dniowych:

AZ-101T01 – Migrate Servers to Azure
AZ-101T02 – Implementing and Managing Application Services
AZ-101T03 – Implement Advanced Virtual Networking
AZ-101T04 – Secure Identities

Cena szkolenia 1dniowego – 1.100 zł netto.
Zapisując się na kurs połączony oszczędzasz 1.400 zł!