Menu

AZ-101T01 – Migrate Servers to Azure

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili:
Korzystać z usługi Azure Migrate, aby ocenić możliwości migracji maszyn wirtualnych na platformę Azure.
Używać narzędzia Azure Site Recovery do migracji infrastruktury Hyper-V do platformy Azure.
Analizować strategie migracji wirtualnych maszyn VMWare i System Center VMM.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy specjalistów IT, jak oceniać, planować i wdrażać migrację lokalnych zasobów i infrastruktury na platformę Azure. Uczniowie dowiedzą się, jak korzystać z usługi Azure Migrate w celu przeprowadzenia fazy oceny, która ma kluczowe znaczenie dla udanej migracji. Uczniowie dowiedzą się również, jak używać usługi Azure Site Recovery do wykonywania rzeczywistej migracji na platformę Azure. Kurs koncentruje się głównie na wykorzystaniu ASR w infrastrukturze Hyper-V do przygotowania i ukończenia procesu migracji. Ponadto uczniowie poznają inne scenariusze, takie jak migracja wirtualnych maszyn VMware vSphere Hypervisor i maszyn Hyper-V System Center VMM.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 101 Azure Administrator:
AZ-101T01 – Migrate Servers to Azure
AZ-101T02 – Implementing and Managing Application Services
AZ-101T03 – Implement Advanced Virtual Networking
AZ-101T04 – Secure Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 4 dni, oferujemy w cenie 3.100 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Zarządzanie usługą Azure Active Directory
W tym module zapoznasz się z projektami migracji Azure, a w szczególności z usługą Azure Migrate. Azure Migrate będzie Twoim ulubionym narzędziem do automatycznego wykrywania serwerów i testów obciążenia. Przejdziesz przez proces korzystania z usługi Azure Migrate w celu utworzenia projektu, utworzenia kolektora, oceny gotowości maszyny i oszacowania kosztów.
– Omówienie migracji w chmurze
– Azure Migrate: The Process

Moduł 2: Odzyskiwanie witryny Azure
W tym module zapoznasz się z usługą Azure Site Recovery (ASR). ASR będzie Twoim głównym narzędziem do migracji obciążeń na platformę Azure. Dowiesz się, które scenariusze są najbardziej odpowiednie dla ASR i funkcji oferowanych przez produkt. Dowiesz się również, jak korzystać z narzędzia do planowania wdrażania ASR, aby zapewnić gotowość infrastruktury do migracji. Na koniec przejdziesz proces wdrażania ASR w infrastrukturze Hyper-V.
– Przegląd ASR
– Przygotowanie infrastruktury
– Ukończenie procesu migracji

Moduł 3: Dodatkowe scenariusze migracji
W tym module zakończysz badanie migracji Azure, analizując dwa różne scenariusze migracji. W pierwszym scenariuszu zobaczysz, jak przenieść maszyny wirtualne Hypervisor VMware vSphere do Azure za pomocą ASR. W drugiej serii wideo przeprowadzimy migrację maszyn Hyper-V System Center VMM.
– Migracja VMWare
– System Center VMM Migration: Video Walkthrough