Menu

AZ-101T02 – Implementing and Managing Application Services

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili:
Zaimplementować przypadki użycia i konfiguracji usług aplikacji Azure App Services i App Service Environments.
Zarządzać i zabezpieczać aplikacje internetowe dzięki tworzeniu kopii zapasowych, przywracaniu i klonowaniu.
Zoptymalizować wydajność swojej aplikacji internetowej za pomocą Scale Up, Scale Out, Autoscale i Grow.
Wdrażać bezserwerowe funkcje obliczeniowe, takie jak Azure Functions, Event Grid i Service Bus.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy specjalistów IT, jak oceniać, planować i wdrażać migrację lokalnych zasobów i infrastruktury na platformę Azure. Uczniowie dowiedzą się, jak korzystać z usługi Azure Migrate w celu przeprowadzenia fazy oceny, która ma kluczowe znaczenie dla udanej migracji. Uczniowie dowiedzą się również, jak używać usługi Azure Site Recovery do wykonywania rzeczywistej migracji na platformę Azure. Kurs koncentruje się głównie na wykorzystaniu ASR w infrastrukturze Hyper-V do przygotowania i ukończenia procesu migracji. Ponadto uczniowie poznają inne scenariusze, takie jak migracja wirtualnych maszyn VMware vSphere Hypervisor i maszyn Hyper-V System Center VMM.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 101 Azure Administrator:
AZ-101T01 – Migrate Servers to Azure
AZ-101T02 – Implementing and Managing Application Services
AZ-101T03 – Implement Advanced Virtual Networking
AZ-101T04 – Secure Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 4 dni, oferujemy w cenie 3.100 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do Azure App Service Platform
W tym module zapoznasz się z platformą usług aplikacji Azure. Dowiesz się o planach usług aplikacji, opcjach hostingu aplikacji internetowych, scenariuszach usług aplikacji i sposobach monitorowania aplikacji. Dowiesz się również, jak izolować aplikacje za pomocą App Service Environments.
– Przedstawiamy Azure App Service Platform
– App Service Environments

Moduł 2: Zarządzanie i zabezpieczanie aplikacji internetowych
W tym module dowiesz się, jak wdrożyć aplikację przy minimalnym przestoju. Dowiesz się również, jak tworzyć kopie zapasowe, przywracać, tworzyć zdjęcia i klonować aplikację. Wreszcie, zaimplementujesz funkcje bezpieczeństwa, takie jak opcje uwierzytelnianie.
– Wdrażanie aplikacji internetowych
– Zarządzanie aplikacjami internetowymi
– Bezpieczeństwo usług aplikacji

Moduł 3: Skalowanie i wydajność
W tym module dowiesz się, jak sprawić, by Twoja aplikacja działała przy różnych obciążeniach. Nauczysz się jak skalować swoją aplikację. Dowiesz się, jak automatycznie skalować aplikację i rozwijać aplikację za pomocą geo-dystrybucji. Wreszcie dowiesz się, w jaki sposób CDN zapewnia sposób na optymalizację przepustowości i ruchu internetowego.
– Skalowanie
– Autoskaluj i rozwijaj się
– Optymalizacja przepustowości i ruchu internetowego

Moduł 4: Wdrażanie bezserwerowych rozwiązań komputerowych
W tym module dowiesz się, czym jest bezserwerowe obliczanie i co zapewnia. Zaimplementujesz trzy bezserwerowe rozwiązania obliczeniowe: Azure Functions, Event Grid i Service Bus. Funkcje Azure udostępniają małe fragmenty kodu lub „funkcje” działające w chmurze. Event Grid to usługa do zarządzania routingiem wszystkich zdarzeń z dowolnego źródła do dowolnego miejsca docelowego. Usługa przesyłania komunikatów Service Bus w chmurze usługowa dla wielu dzierżawców/najemców, która przesyła informacje między aplikacjami i usługami.
– Bezserwerowe koncepcje obliczeniowe
– Zarządzanie funkcjami Azure – Azure Functions
– Zarządzanie siatką zdarzeń – Event Grid
– Zarządzanie magistralą usług – Service Bus
– Zarządzanie aplikacją logiczną – Logic App