Menu

AZ-101T03 – Implement Advanced Virtual Networking

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenie

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili:
Zaimplementować i skonfigurować platformę Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager i Azure Application Gateway.
Zaimplementować i skonfigurować połączenia VPN typu Site-to-Site oraz ExpressRoute.
Zaimplementować i skonfigurować moduł Network Watcher i rozwiązywać typowe problemy z siecią.

Cel szkolenie

Kurs ten uczy specjalistów IT, jak wdrażać i konfigurować różne mechanizmy dystrybucji ruchu sieciowego Azure, w tym platformę Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager i Azure Application Gateway. Uczniowie dowiedzą się także, jak wdrożyć łączenie wielu scenariuszy, w tym w konfiguracjach między lokalizacjami i hybrydami, jak również w sieciach lokalnych w chmurze Microsoft za pośrednictwem dedykowanego połączenia prywatnego przy użyciu usługi Azure ExpressRoute. Na koniec uczniowie dowiedzą się, jak korzystać z Network Watcher do monitorowania i rozwiązywania problemów z wirtualnymi sieciami Azure. Nauczą się także rozwiązywania problemów i usuwania typowych błędów w Azure Application Gateway i Azure Load Balancer.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 101 Azure Administrator:
AZ-101T01 – Migrate Servers to Azure
AZ-101T02 – Implementing and Managing Application Services
AZ-101T03 – Implement Advanced Virtual Networking
AZ-101T04 – Secure Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 4 dni, oferujemy w cenie 3.100 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Dystrybucja ruchu sieciowego
W tym module dowiesz się o trzech sposobach dystrybucji ruchu sieciowego: platforma Azure Load Balancer, usługa Azure Traffic Manager i Azure Application Gateway. Usługa Azure Load Balancer zapewnia wysoką dostępność i wydajność sieci dla aplikacji. Menedżer ruchu Azure pozwala kontrolować dystrybucję ruchu użytkowników do punktów końcowych usługi. Azure Application Gateway to mechanizm równoważenia obciążenia ruchu internetowego, który umożliwia zarządzanie ruchem do aplikacji internetowych.
– Omówienie opcji dystrybucji ruchu sieciowego
– Azure Load Balancer
– Azure Traffic Manager
– Azure Application Gateway

Moduł 2: Łączność z witryną
W tym module nauczysz się łączenia sieci wirtualnych: Połączenia VPN między lokacjami i ExpressRoute. Połączenia VPN typu site-to-site zapewniają bezpieczne tunelowanie dla konfiguracji międzylokalnych i hybrydowych. ExpressRoute rozszerza lokalną sieć do chmury Microsoft poprzez dedykowane połączenie prywatne, które jest obsługiwane przez dostawcę połączeń.
– Połączenia VPN typu site-to-site
– ExpressRoute

Moduł 3: Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową
W tym module nauczysz się ważnych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów związanych z łącznością wirtualną. Głównym omawianym narzędziem jest usługa Azure Network Watcher. Usługa Azure Network Watcher zapewnia weryfikację przepływu IP, diagnostykę VPN, widoki i przepływy NSG oraz analizę następnego skoku.
– Przedstawiamy kontrolera sieci – Network Watcher
– Wdrażanie Network Watcher
– Przykłady rozwiązywania problemów w sieci