Menu

AZ-101T04 – Secure Identities

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów Azure.
Administratorzy Azure zarządzają usługami w chmurze, obejmującymi pamięć masową, sieci i funkcje obliczeniowe w chmurze, z dogłębnym zrozumieniem każdej usługi w całym cyklu życia IT. Przyjmują wnioski użytkowników końcowych dotyczące nowych aplikacji w chmurze i wydają zalecenia dotyczące usług, które można wykorzystać w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ta rola wymaga komunikacji i koordynacji z dostawcami usług. Administratorzy Azure korzystają z portalu Azure, następnie pracują z PowerShell.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili:
Używać usługi RBAC platformy Azure w celu przyznania szczegółowego poziomu dostępu na podstawie przydzielonych zadań administratora.
Używać uwierzytelniania wieloczynnikowego Azure, aby skonfigurować silne uwierzytelnianie dla użytkowników podczas logowania.
Używać Azure AD Privileged Identity Management do konfigurowania uprawnień dostępu.

Cel szkolenia

Kurs ten uczy specjalistów IT, aby zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją organizacje, aby zapewnić bezpieczeństwo nowoczesnych środowisk IT, ponieważ bardziej rozproszone środowiska, które są częścią chmury lub hybrydy, szybko stworzyły nowe wyzwania bezpieczeństwa dla IT. Kurs koncentruje się na trzech kluczowych obszarach obrony przed atakującymi, którzy celują w luki w zabezpieczeniach, wynikające w szczególności z kradzieży danych uwierzytelniających i zaatakowanych tożsamości: kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) i zarządzanie tożsamością w usłudze Azure Active Directory Privileged Identity Management (PIM). Studenci uczą się implementować weryfikację dwuetapową, aby zabezpieczyć proces logowania, a także mają możliwość korzystania z zaawansowanych funkcji, takich jak zaufane adresy IP i alertów o nadużyciach finansowych za pomocą MFA. Korzystając z zarządzania tożsamościami uprzywilejowanymi Privileged Identity Management, uczniowie uczą się, jak stosować odpowiednią ilość praw dostępu do różnych ról administracyjnych i zasobów.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu AZ 101 Azure Administrator:
AZ-101T01 – Migrate Servers to Azure
AZ-101T02 – Implementing and Managing Application Services
AZ-101T03 – Implement Advanced Virtual Networking
AZ-101T04 – Secure Identities

Wszystkie szkolenia, realizowane w ciągu kolejnych 4 dni, oferujemy w cenie 3.100 zł netto!
Sprawdź terminy »

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do ochrony tożsamości na platformie Azure
W tym module dowiesz się na temat kontroli dostępu opartego na rolach, jako podstawy organizacji i zarządzania dostępem administracyjnym organizacji w oparciu o zasadę najmniejszych uprawnień. Przeanalizujesz koncepcje Azure Active Directory, a także uzyskasz wgląd w zagrożenia bezpieczeństwa, wynikających z naruszenia uprzywilejowanego dostępu.
– Kontrola dostępu oparta na rolach
– Azure Active Directory (Refresher)
– Ochrona uprzywilejowanego dostępu w środowisku

Moduł 2: Użycie uwierzytelniania wieloczynnikowego dla bezpiecznego dostępu
W tym module dowiesz się o zabezpieczaniu procesu logowania za pomocą funkcji uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Dowiesz się, jak działa MFA i różnice w implementacji między lokalnymi i chmurowymi scenariuszami. Dowiesz się również o korzystaniu z zasad dostępu warunkowego, aby zapewnić dokładniejszą kontrolę nad aplikacjami i zasobami w swoim środowisku.
– Wprowadzanie uwierzytelniania wieloczynnikowego
– Wdrażanie MFA

Moduł 3: Zarządzanie tożsamością Azure AD
W tym module dowiesz się, jak korzystać z usługi Azure Privileged Identity Management (PIM), aby umożliwić administrację w czasie rzeczywistym i kontrolować liczbę użytkowników, którzy mogą wykonywać uprzywilejowane operacje. Dowiesz się także o różnych rolach katalogowych, a także o nowszych funkcjach PIM.
– Pierwsze kroki z PIM
– Kreator bezpieczeństwa PIM
– PIM dla ról katalogu
– PIM dla zasobów ról