Menu

AZ-203T01-AC Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych rozwojem platformy Azure i uzyskaniem certyfikacji Microsoft Azure Developer Associate.

Kursanci powinni mieć 1-2 lata doświadczenia w pracy jako programista. Program tego szkolenia zakłada, że uczestnicy wiedzą, jak kodować i mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure.
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli pewne doświadczenie z PowerShell lub Azure CLI oraz z co najmniej z jednym językiem programowania obsługiwanym przez Azure. Większość przykładów w tym kursie jest przedstawiona w C# i .NET.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia usług i funkcji Azure IaaS. Kurs obejmuje ustawienie maszyn wirtualnych, korzystanie z usługi Batch Service w celu wdrażania / utrzymywania zasobów oraz tworzenie kontenerowych rozwiązań za pomocą usługi Azure Kubernetes.

Szkolenie to obejmuje jeden z sześciu tematów szkoleniowych, przygotowujących do zdania egzaminu AZ 203 Developing Solutions for Microsoft Azure.

Pozostałe szkolenia, to:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03: Develop for Azure storage
AZ-203T04: Implement Azure security
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Wszystkie szkolenia (komplet), realizowane w ciągu kolejnych 6 dni, oferujemy w cenie 3.900 zł netto.
Terminy i zapisy »

Program szkolenia

Moduł 1: Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących maszyny wirtualne

Omówienie tematów, jak prawidłowo zaplanować wdrożenie maszyny wirtualnej. Kurs obejmuje tworzenie maszyn wirtualnych przy użyciu portalu Azure i PowerShell. Obejmuje również tworzenie i używanie szablonów ARM do powtarzalnych wdrożeń oraz jak używać szyfrowania dysku Azure do zabezpieczania informacji na maszynie wirtualnej.

Tematy:
• Wykorzystanie maszyn wirtualnych
• Tworzenie szablonów ARM
• Szyfrowanie dysku Azure dla maszyn wirtualnych

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Tworzyć i wdrażać maszyny wirtualne za pomocą Azure, PowerShell i kodowanie.
• Tworzyć i wdrażać szablony ARM za pomocą Azure Portal i Visual Studio.

Moduł 2: Zaimplementuj zadania za pomocą Azure Batch Services

Azure Batch Services tworzy pulę węzłów obliczeniowych (maszyn wirtualnych) i zarządza nimi, instaluje aplikacje i planuje uruchamianie zadań w węzłach.

Tematy:
• Przegląd Azure Batch
• Wykonywanie zadań przy użyciu interfejsu Azure CLI i Azure Portal
• Wykonywanie zadań za pomocą kodu
• Zarządzanie zadaniami za pomocą Batch Service API

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Obsługiwac Azure Batch
• Tworzyć i uruchamiać zadania przy użyciu Azure CLI
• Tworzyć i uruchamiać zadania za pomocą kodu
• Używać Azure Batch Service API do zarządzania zadaniami

Moduł 3: Tworzenie rozwiązań kontenerowych

Możesz budować i uruchamiać nowoczesne, przenośne aplikacje oparte na mikroserwisach, które korzystają z Kubernetes, koordynując i zarządzając dostępnością tych komponentów.

Tematy:
• Klaster Azure Managed Kubernetes Service (AKS)
• Obrazy kontenerów
• Azure Container Registry
• Praca z Azure Container Instance i AKS

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Korzystać z Azure Kubernetes (AKS)
• Wdrażać klastry AKS
• Tworzyć obrazy w Azure Container Registry
• Używać Azure Container Instances i znać spsoby ich wdrażania

Wykładowca

Trener MCT

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS