Menu

AZ-203T02-AC Develop Azure Platform as a Service compute solutions

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych rozwojem platformy Azure i uzyskaniem certyfikacji Microsoft Azure Developer Associate.

Kursanci powinni mieć 1-2 lata doświadczenia w pracy jako programista. Program tego szkolenia zakłada, że uczestnicy wiedzą, jak kodować i mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure.
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli pewne doświadczenie z PowerShell lub Azure CLI oraz z co najmniej z jednym językiem programowania obsługiwanym przez Azure. Większość przykładów w tym kursie jest przedstawiona w C# i .NET.

Cel szkolenia

W ramach tego kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia Azure Platform jako usługi w ich rozwiązaniach programistycznych. Kursańci dowiedzą się, jak tworzyć i zarządzać zasobami Azure App Service, integrować synchronizację push i offline w swoich aplikacjach mobilnych oraz jak dokumentować API. Uczniowie dowiedzą się również, jak tworzyć i testować Azure Functions.

Szkolenie to obejmuje jeden z sześciu tematów szkoleniowych, przygotowujących do zdania egzaminu AZ 203 Developing Solutions for Microsoft Azure.

Pozostałe szkolenia, to:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03: Develop for Azure storage
AZ-203T04: Implement Azure security
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Wszystkie szkolenia (komplet), realizowane w ciągu kolejnych 6 dni, oferujemy w cenie 3.900 zł netto.
Terminy i zapisy »

Program

Moduł 1: Tworzenie aplikacji internetowych App Service

Azure App Service Web Apps (lub tylko Web Apps) to usługa hostowania aplikacji internetowych, interfejsów API REST i mobilnych aplikacji końcowych. Aplikacje internetowe Web Apps nie tylko zwiększają możliwości aplikacji Microsoft Azure, takie jak bezpieczeństwo, równoważenie obciążenia, autoskalowanie i zautomatyzowane zarządzanie.

Tematy:
• Podstawowe pojęcia usługi Azure App Service
• Tworzenie aplikacji internetowej usługi Azure App Service
• Tworzenie zadań w tle za pomocą obiektów WebJob w usłudze aplikacji Azure App Service

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Korzystać z App Service
• Tworzyć aplikacje internetowe usługi App Service przy użyciu interfejsu Azure CLI, Azure Portal i PowerShell.
• Tworzyć zadania WebJob i utrzymywać ich ciągłość.

Moduł 2: Tworzenie aplikacji mobilnych usługi Azure App Service

Funkcja aplikacji mobilnych usługi Azure App Service zapewnia programistom i integratorom systemów platformę do tworzenia aplikacji mobilnych, która jest wysoce skalowalna i dostępna na całym świecie.

Tematy:
• Pierwsze kroki z aplikacjami mobilnymi w usłudze Azure App Service
• Powiadomienia push aplikacji
• Synchronizacja offline aplikacji

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Wdrożyć aplikację do usługi Mobile App
• Zarejestrować aplikacje do powiadomień push

Moduł 3: Tworzenie aplikacji Azure App Service API

Ten moduł obejmuje sposób tworzenia i dokumentowania Azure App Service API.

Tematy:
• Tworzenie interfejsów API
• Używanie Swagger do dokumentowania API

Po ukończeniu tego modułu uczniowie będą mogli:
• Utworzyć APIM i utworzyć nowy interfejs API
• Używać Swashbuckle do tworzenia obiektów Swagger w ASP.NET Core

Moduł 4: Implementacja Azure Functions

Azure Functions to rozwiązanie do łatwego uruchamiania małych fragmentów kodu lub „funkcji” w chmurze. Możesz napisać tylko kod potrzebny do rozwiązania problemu, nie martwiąc się o całą aplikację lub infrastrukturę do jej uruchomienia.

Tematy:
• Przegląd Azure Functions
• Twórz Azure Functionsprzy użyciu Visual Studio
• Wdrożenie trwałych funkcji

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Korzystać z Azure Functions
• Znać popularne wzorce dla trwałych funkcji

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS