Menu

AZ-203T03-AC Develop for Azure storage

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych rozwojem platformy Azure i uzyskaniem certyfikacji Microsoft Azure Developer Associate.

Kursanci powinni mieć 1-2 lata doświadczenia w pracy jako programista. Program tego szkolenia zakłada, że uczestnicy wiedzą, jak kodować i mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure.
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli pewne doświadczenie z PowerShell lub Azure CLI oraz z co najmniej z jednym językiem programowania obsługiwanym przez Azure. Większość przykładów w tym kursie jest przedstawiona w C# i .NET.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania usług i funkcji pamięci masowej Azure w swoich rozwiązaniach programistycznych. Szkolenie obejmuje takie tematy, jak: pamięć Azure Table, Azure Cosmos DB, Azure Blob oraz rozwija wiedzę z pracy na relacyjnych i nierelacyjnych bazach danych w Azure.

Szkolenie to obejmuje jeden z sześciu tematów szkoleniowych, przygotowujących do zdania egzaminu AZ 203 Developing Solutions for Microsoft Azure.

Pozostałe szkolenia, to:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03: Develop for Azure storage
AZ-203T04: Implement Azure security
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Wszystkie szkolenia (komplet), realizowane w ciągu kolejnych 6 dni, oferujemy w cenie 3.900 zł netto.
Terminy i zapisy »

Program

Moduł 1: Opracuj rozwiązania wykorzystujące pamięć Azure Table

Magazyn Azure Table to usługa, która przechowuje uporządkowane dane NoSQL w chmurze, zapewniając magazyn kluczy/atrybutów.

Tematy:
• Przegląd Azure Table
• Autoryzacja w pamięci Azure Table
• Interfejs API REST usługi tabelowej

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Wykorzystać pamięć Azure Table
• Korzystać z autoryzacji Shared Key
• Korzystać z usługi REST magazynu Azure Table do zarządzania danymi

Moduł 2: Opracuj rozwiązania korzystające z pamięci masowej Azure Cosmos DB

Ten moduł obejmuje pamięć masową Azure Cosmos DB. Uczy kursantów, jak Azure Cosmos DB działa, jak zarządzać kontenerami oraz tworzyć i aktualizować dokumenty za pomocą kodu.

Tematy:
• Omówienie bazy danych Azure Cosmos DB
• Zarządzanie kontenerami
• Tworzenie i aktualizuja dokumentów za pomocą kodu

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Korzystać z funkcjonalności Azure Cosmos DB
• Zarządzać kontenerami
• Tworzyć i aktualizować dokumenty

Moduł 3: Opracowanie rozwiązań wykorzystujących relacyjną bazę danych

Baza danych SQL jest relacyjną bazą danych na platformie Microsoft Azure, która obsługuje takie struktury, jak dane relacyjne, JSON, przestrzenne i XML.

Tematy:
• Przegląd SQL Azure
• Twórz, czytaj, aktualizuj i usuwaj tabele bazy danych za pomocą kodu

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Korzystać z usługa Azure SQL Database
• Wykonywać operacje na bazie danych za pomocą kodu

Moduł 4: Opracuj rozwiązania, które korzystają z pamięci masowej Microsoft Azure Blob

Magazyn Azure Blob to rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze. Pamięć masowa Blob jest zoptymalizowana do przechowywania dużych ilości nieustrukturyzowanych danych. Dane nieustrukturyzowane to dane, które nie są zgodne z konkretnym modelem danych lub definicją, takimi jak dane tekstowe lub binarne.

Tematy:
• Przegląd pamięci masowej Azure Blob
• Praca z pamięcią masową Azure Blob

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Korzystać z magazynu Azure Blob
• Ustawiać i pobierać metadane z magazynu Blob
• Replikować i kopiować dane Blob

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS