Menu

AZ-203T04-AC Implement Azure security

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych rozwojem platformy Azure i uzyskaniem certyfikacji Microsoft Azure Developer Associate.

Kursanci powinni mieć 1-2 lata doświadczenia w pracy jako programista. Program tego szkolenia zakłada, że uczestnicy wiedzą, jak kodować i mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure.
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli pewne doświadczenie z PowerShell lub Azure CLI oraz z co najmniej z jednym językiem programowania obsługiwanym przez Azure. Większość przykładów w tym kursie jest przedstawiona w C# i .NET.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do włączenia usług uwierzytelniania i autoryzacji Azure do swoich rozwiązań programistycznych. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób tożsamość jest zarządzana i wykorzystywana w rozwiązaniach Azure przy użyciu platformy Microsoft identity.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również o kontroli dostępu (autoryzacja oparta na oświadczeniach i kontrola dostępu oparta na rolach) oraz o tym, jak wdrożyć bezpieczne rozwiązania danych. W trakcie kursu uczniowie uczą się, jak tworzyć i integrować te zasoby, korzystając z interfejsu Azure CLI, REST i kodu aplikacji.

Szkolenie to obejmuje jeden z sześciu tematów szkoleniowych, przygotowujących do zdania egzaminu AZ 203 Developing Solutions for Microsoft Azure.

Pozostałe szkolenia, to:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03: Develop for Azure storage
AZ-203T04: Implement Azure security
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Wszystkie szkolenia (komplet), realizowane w ciągu kolejnych 6 dni, oferujemy w cenie 3.900 zł netto.
Terminy i zapisy »

Program

Moduł 1: Zaimplementuj uwierzytelnianie

Platforma Microsoft Identity to ewolucja usługi tożsamości i platformy programistycznej Azure Active Directory (Azure AD). Umożliwia programistom tworzenie aplikacji, które podpisują wszystkie tożsamości Microsoft, pobierają tokeny, na potrzeby Microsoft Graph, innych API Microsoft lub API, które zbudowali programiści.

Tematy:
• Platforma tożsamości Microsoft
• Zaimplementuj uwierzytelnianie OAuth2
• Zaimplementuj zarządzane tożsamości dla zasobów Azure
• Zaimplementuj uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów, uwierzytelniania opartego na formularzach lub tokenów
• Wdrożenie uwierzytelniania wieloczynnikowego

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Wykorzysytwać architekturę platformy tożsamości Microsoft
• Być w stanie zaimplementować uwierzytelnianie OAuth2 w swoich rozwiązaniach
• Korzystać z usługi Azure Key Vault do przechowywania i pobierania informacji uwierzytelniających

Moduł 2: Wdrożenie kontroli dostępu

Ten moduł obejmuje kontrolę dostępu opartą na oświadczeniach i opartą na rolach.

Tematy:
• Autoryzacja na podstawie zgłoszeń
• Role kontroli dostępu (RBAC)

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Korzystać z autoryzacji opartej na oświadczeniach w swoich rozwiązaniach programistycznych
• zarządzać dostępem do zasobów za pomocą RBAC za pośrednictwem API REST

Moduł 3: Wdrożenie danych przy użyciu bezpiecznych rozwiązań

Moduł ten obejmuje zabezpieczenie danych już wdrożonych i podczas transmisji.

Tematy:
• Opcje szyfrowania
• Szyfrowanie end-to-end
• Technologie poufne
• Zarządzaj kluczami kryptograficznymi w usłudze Azure Key Vault

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Zastosować opcje szyfrowania
• Szyfrować dane za pomocą Transparent Data Encryption
• Zarządzać kluczami szyfrowania i korzystać z nich, korzystając z Azure key Vault

Wykładowca

Trener MCT

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS