Menu

AZ-203T05-AC Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych rozwojem platformy Azure i uzyskaniem certyfikacji Microsoft Azure Developer Associate.

Kursanci powinni mieć 1-2 lata doświadczenia w pracy jako programista. Program tego szkolenia zakłada, że uczestnicy wiedzą, jak kodować i mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure.
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli pewne doświadczenie z PowerShell lub Azure CLI oraz z co najmniej z jednym językiem programowania obsługiwanym przez Azure. Większość przykładów w tym kursie jest przedstawiona w C# i .NET.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia, że aplikacje hostowane na platformie Azure będą działać sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem. Kursańci dowiedzą się, jak działa Monitor Azure i jak korzystać z narzędzi takich jak Log Analytics i Application Insights, aby lepiej zrozumieć, co dzieje się w ich aplikacji.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, jak wdrażać automatyczne skalowanie, instrumentować swoje rozwiązania w celu wspierania monitorowania i rejestrowania, a także korzystać z usług Azure Cache i CDN, aby zwiększyć komfort użytkownika.

Szkolenie to obejmuje jeden z sześciu tematów szkoleniowych, przygotowujących do zdania egzaminu AZ 203 Developing Solutions for Microsoft Azure.

Pozostałe szkolenia, to:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03: Develop for Azure storage
AZ-203T04: Implement Azure security
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Wszystkie szkolenia (komplet), realizowane w ciągu kolejnych 6 dni, oferujemy w cenie 3.900 zł netto.
Terminy i zapisy »

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do Azure Monitor

Azure Monitor to centralna usługa, która zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do monitorowania i optymalizacji rozwiązania.

Tematy:
• Omówienie Azure Monitor

Po ukończeniu tego modułu kursańci zrozumieją:
• Działanie Monitor Azure
• Funkcje Azure Monitor – gdzie i jak Azure Monitor zbiera dane.

Moduł 2: Opracowanie kodu wspierającego skalowalność aplikacji i usług

Ten moduł obejmuje skalowanie aplikacji i obsługę niektórych problemów.

Tematy:
• Wdrożenie automatycznego skalowania
• Implementacja kodu adresującego pojedyncze wystąpienia aplikacji
• Implementacja kodu obsługującego błędy przejściowe

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Zastosować wzorce autoskalowania i najlepszych praktyk dotyczących skalowania
• Używać Azure CLI do komunikowania się z określoną kopią zasobu
• Radzić sobie z przejściowymi błędami w rozwiązaniu

Moduł 3: Rozwiązania wspierające monitorowanie i rejestrowanie

Ten moduł obejmuje dodawanie kodu do aplikacji w celu wysłania danych do Azure Monitor.

Tematy:
• Skonfiguruj instrumenty w aplikacji lub serwerze za pomocą aplikacji Application Insights
• Analizuj i rozwiązuj problemy za pomocą Azure Monitor

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Dodać domyślny kod do stron internetowych, aplikacji konsolowych i aplikacji pulpitu Windows, aby obsługiwać telemetrię
• Używać pulpitów nawigacyjnych i innych narzędzi do monitorowania i rozwiązywania problemów z aplikacją

Moduł 4: Integracja buforowania i dostarczania treści w ramach rozwiązań

Moduł ten pokazuje uczniom, jak wykorzystać pamięć Azure Cache dla Redis i Azure CDN, aby szybciej dostarczać zasoby użytkownikom.

Lekcje
• Azure Cache dla Redis
• Przechowywanie na CDN

Po ukończeniu tego modułu kursańci będą potrafili:
• Zastosować Azure Cache dla Redis i jak go skonfigurować i jak z nim współdziałać
• Zzarządzać Azure CDN

Wykładowca

Trener MCT.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS