Menu

AZ-203T06-AC Connect to and consume Azure, and third-party, services

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do osób zainteresowanych rozwojem platformy Azure i uzyskaniem certyfikacji Microsoft Azure Developer Associate.

Kursanci powinni mieć 1-2 lata doświadczenia w pracy jako programista. Program tego szkolenia zakłada, że uczestnicy wiedzą, jak kodować i mieć podstawową wiedzę na temat platformy Azure.
Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia mieli pewne doświadczenie z PowerShell lub Azure CLI oraz z co najmniej z jednym językiem programowania obsługiwanym przez Azure. Większość przykładów w tym kursie jest przedstawiona w C# i .NET.

Cel szkolenia

Ten kurs dotyczy komunikacji między aplikacjami i usługami. Uczniowie dowiedzą się, jak tworzyć własne API i zarządzać nimi za pomocą zarządzania API oraz jak korzystać z różnych usług opartych na zdarzeniach i wiadomościach w Azure w ramach ich rozwiązań programistycznych. W trakcie kursu uczniowie uczą się, jak tworzyć i integrować te zasoby, korzystając z Azure Portal, Azure CLI, REST i kodu aplikacji.

Szkolenie to obejmuje jeden z sześciu tematów szkoleniowych, przygotowujących do zdania egzaminu AZ 203 Developing Solutions for Microsoft Azure.

Pozostałe szkolenia, to:
AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03: Develop for Azure storage
AZ-203T04: Implement Azure security
AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services

Wszystkie szkolenia (komplet), realizowane w ciągu kolejnych 6 dni, oferujemy w cenie 3.900 zł netto.
Terminy i zapisy »

Program

Moduł 1: App Service Logic App

Logic App pomagają budować rozwiązania integrujące aplikacje, dane, systemy i usługi w przedsiębiorstwach lub organizacjach, automatyzując zadania i procesy biznesowe, jako przepływy pracy. Ten moduł obejmuje wiedzę, czym są i jak je tworzyć.

Tematy:
• Przegląd aplikacji Azure Logic
• Utwórz aplikacje logiczne przy użyciu programu Visual Studio
• Twórz niestandardowe złącza dla aplikacji logicznych
• Twórz niestandardowe szablony dla aplikacji logicznych

Moduł 2: Integracja Azure Search

Azure Search to rozwiązanie w chmurze, które daje programistom API narzędzia do dodawania szerokiego wyszukiwania treści w aplikacjach internetowych, mobilnych i korporacyjnych. W tym module uczniowie dowiedzą się, jak zintegrować Azure Search z ich rozwiązaniami.

Tematy:
• Utwórz indeks zapytań Azure Search
• Wyszukiwanie pełnotekstowe w Azure Search

Moduł 3: Zarządzanie API

Zarządzanie API (APIM) pomaga organizacjom publikować interfejsy API dla zewnętrznych i wewnętrznych programistów, aby odblokować potencjał ich danych i usług.

Tematy:
• Wprowadzenie do usługi zarządzania API – API Management
• Zabezpieczanie interfejsów API
• Definiowanie zasad API

Moduł 4: Opracowanie rozwiązań opartych na zdarzeniach

Moduł ten obejmuje opracowywanie rozwiązań opartych na zdarzeniach na platformie Azure poprzez integrację Azure Event Grid, Event Hubs i Notification Hubs.

Tematy:
• Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących Azure Event Grid
• Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących Azure Event Hubs
• Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących Azure Notification Hubs

Moduł 5: Opracowanie rozwiązań opartych na wiadomościach

Microsoft Azure Service Bus to w pełni zarządzany broker komunikatów integracji przedsiębiorstw. Microsoft Azure Service Bus jest najczęściej używana do oddzielania aplikacji i usług od siebie i jest niezawodną i bezpieczną platformą do asynchronicznego przesyłania danych.
Azure Queue storage to usługa przechowywania dużej liczby wiadomości, do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem uwierzytelnionych połączeń przy użyciu protokołu HTTP lub HTTPS.

Tematy:
• Implementuj rozwiązania korzystające z Azure Service Bus
• Wdrażaj rozwiązania korzystające z pamięci masowej Azure Queue

Wykładowca

Trener MCT.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS