Basic SharePoint Server 2013 Branding – MS 55081

11-03-2019 12-03-2019 Warszawa
Cena netto: 2500

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych możliwościami dostosowania wyglądu SharePoint 2013.

Krótki opis

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do dostosowania wyglądu SharePoint 2013. Oparte jest głównie na wbudowanych mechanizmach, ale także dotyka tematyki kodowania (m.in. CSS, HTML).

Materiały autoryzowane  elektroniczne Microsoft w języku angielskim.

Wymagania

› Podstawowa wiedza z zakresu HTML
› Podstawowa wiedza z zakresu CSS

Program

1. Wprowadzenie do zagadnienia
• Poziomy modyfikacji
• Strony wzorcowe i galerie
• Wyglądy komponowane
• Różne typy stron
• Menedżer projektowania
• Katalog

2. Edycja za pomocą interfejsu użytkownika
• Wstążka
• Praca z obrazkami
• Wideo
• Dostosowywanie nawigacji
• Motywy
• Wyglądy komponowane
• Układ strony

3. Menedżer Projektowania
• Konwersja stron HTML do stron wzorcowych
• Galeria wstawek
• Praca z stronami wzorcowymi
• Tworzenie pakietu projektu

4. CSS i SharePoint 2013
• Wprowadzenie do CSS
• W jaki sposób SharePoint korzysta z CSS

5. Strona wzorcowa, układ strony i typy zawartości
• Praca z stronami wzorcowymi w oparciu o SharePoint Designer 2013
• Tworzenie stron wzorcowych
• Edycja
• Typy zawartości i układ strony

6. Mechanizmy zarządzania zawartością w witrynach
• Zarządzanie zawartością witryn
• Zestawienie zawartości
• Szablony wyświetlania

11-03-2019 12-03-2019 Warszawa
Cena netto: 2500