+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Bezpieczeństwo infrastruktury w praktyce – CTS-BIP

Adresaci szkolenia

Szkolenie „CTS-BIP Bezpieczeństwo infrastruktury w praktyce” przygotowane zostało dla prezentacji praktycznego sposobu zabezpieczenia infrastruktury organizacji.

Krótki opis

Kurs Bezpieczeństwo infrastruktury w praktyce kierowany jest do administratorów chcących ugruntować wiedzę na temat prowadzenia polityki poprawnej konfiguracji infrastruktury.

Wymagania

› Podstawowa wiedza konfiguracji zarządzania systemami operacyjnymi.
› Podstawowa wiedza na temat infrastruktury sieciowej.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› symulacje i gry negocjacyjne
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

DZIEŃ 1:
• Narzędzia do testowania bezpieczeństwa sieci, analiza ryzyka
• Rodzaje i metody testów penetracyjnych i metodyka ich prowadzenie
• Identyfikacja podatności sieci, sporządzanie raportu z testu.
• Techniki ataków i programy wykorzystywane przez współczesnych włamywaczy.
• Jak skutecznie przeprowadzić atak na usługi i urządzenia sieciowe, prawne aspekty ataków.
• Ataki na aplikacje i metody obrony przed atakami.

DZIEŃ 2:
• Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne.
• Zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego PKI.
• Sposoby zabezpieczania serwerów i usług oraz urządzeń sieciowych przed atakami.
• Projektowanie bezpiecznej infrastruktury sieciowej.
• Zagrożenia w sieciach bezprzewodowych.
• Standardy i zabezpieczenia sieci WIFI.

DZIEŃ 3:
• Kontrola dostępu w systemach Windows.
• Uwierzytelnianie i autoryzacja.
• Jak stosować oraz reagować na socjotechnikę i fałszywe oprogramowanie.
• Czym są polityki bezpieczeństwa i jak je tworzyć?