Menu

Biały wywiad – OSINT

07-02-2022 08-02-2022 Online
Cena netto - szkolenie on-line: 1950
Cena promocyjna netto szkolenie on-line: 1800

Kategoria: , ,

*Promocyjna cena szkolenia dotyczy zgłoszenia minimum 3 osób na szkolenie w tym samym terminie 

Czas trwania: 2 dni / 14h ( godz. 09:00-15:00)

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana wiedza wstępna. Tematyka kursu jest od podstaw.

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej prezentacji, oraz ćwiczeń z technik wyszukiwania informacji przeplatanych omówieniem poszczególnych narzędzi. 

Szkolenie jest adresowane do każdej osoby, której praca polega na wyszukiwaniu i gromadzeniu informacji, np. dla; zespołów bezpieczeństwa korporacyjnego, dziennikarzy, researcherów, rekruterów, rzeczników prasowych i pracowników działów PR, pracowników firm ubezpieczeniowych i finansowych,  kancelarii prawniczych lub komorniczych, a także analityków czy pracowników administracji państwowej, skarbowej, policji, organów ścigania, służb specjalnych lub prokuratury.

 Dla osób, które cenią sobie prywatności w sieci i potrzebują pozyskać informacje szybko i trafnie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych ze zdobywaniem informacji metodą tzw. białego wywiadu – open source intelligence.  Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą technik oraz sposobów wyszukiwania informacji. Pokażemy możliwości, jakie daje wyszukiwanie w ukrytym Internecie oraz sieci TOR.

Program

1. Strategie budowania wywiadów.

2. Dostępne narzędzia pomocne w zbieraniu, gromadzeniu i przechowywaniu informacji w sieci.

3. Budowanie baz danych – wypracowanie własnych metod gromadzenia danych

4. Wyszukiwarki i umiejętne wykorzystanie ich możliwości.

5. Deep Web, TOR.

6. Narzędzia OSINT.

7. Portale społeczności we – analiza i gromadzenie danych.

8. Monitoring.

Wykładowca

Trenerzy CTS specjalizujący się w tematach cyberbezepieczeństwa i informatyki śledczej.

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach (on-line – MS TEAMS), materiały szkoleniowe (autorskie prezentacje trenerów),  certyfikat ukończenia szkolenia.

 

07-02-2022 08-02-2022 Online
Cena netto - szkolenie on-line: 1950
Cena promocyjna netto szkolenie on-line: 1800