Certified Information Security Manager – CISM

16-04-2018 18-04-2018 Warszawa
Cena netto: 2385

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Dla specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Krótki opis

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu ISACA CISM. Szkolenie jest autorskie, oparte o własne polskojęzyczne materiały szkoleniowe. Kurs CISM prowadzony jest przez trenera posiadającego m.in. certyfikację ISACA, CISSP oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie bezpieczeństwa.

Program

Szkolenie CISM obejmuje 4 obszary działania właściwe dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji (kompletny zakres oficjalnych materiałów przygotowujących do egzaminu ISACA CISM):

1. Nadzór nad bezpieczeństwem informacji
2. Zarządzanie ryzykiem i zgodnością przetwarzania informacji
3. Program bezpieczeństwa informacji – tworzenie i zarządzanie
4. Zarządzanie Incydentem bezpieczeństwa informacji

Na koniec szkolenia CISM uczestnicy podchodzą do egzaminu testowego.

16-04-2018 18-04-2018 Warszawa
Cena netto: 2385