Menu

Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – CTF

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Dla testerów, programistów, specjalistów od projektowania lub wykonywania testów, członków zespołów Agile Scrum, analityków, konsultatów.

Krótki opis

Szkolenie nie wymaga wiedzy wstępnej. Szkolenie jest autorskie.
Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu ISTQB Foundation Level (jest dostępny w polskiej wersji językowej).
Szczegółowe informacje o egzaminie on-line »

Program

1. Podstawy testowania
• Dlaczego testowanie jest niezbędne?
• Czym jest testowanie?
• Siedem głównych zasad testowania
• Podstawy procesu testowania
• Psychologia testowania

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
• Modele wytwarzania oprogramowania
• Poziomy testów
• Typy testów
• Testowanie utrzymania systemów

3. Testy statyczne
• Techniki statyczne w procesie testowania
• Przegląd procesu
• Analiza statyczna – narzędzia

4. Techniki projektowania testów
• Proces tworzenia testów
• Rodzaje technik projektowania testów
• Techniki na podstawie specyfikacji – black box techniki
• Techniki na podstawie struktury – white box techniki
• Techniki na podstawie doświadczenia
• Umiejętność wyboru właściwych technik testowania

5. Zarządzanie i organizacja testów
• Organizacja i niezależność testów
• Planowanie i szacowanie czasu testów
• Monitorowanie testów i kontrola testowania
• Zarządzanie konfiguracją
• Ryzyko w testowaniu
• Zarządzanie incydentami

6. Testowanie wspierane narzędziami
• Typy narzędzi testowych
• Skuteczne stosowanie narzędzi: korzyści i ryzyko
• Wybór narzędzi dla organizacji