CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) – CS0

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) przeznaczone jest dla administratorów infrastruktury i bezpieczeństwa którzy chcą zapoznać się z tajnikami zaawansowanej, praktycznej wiedzy zabezpieczenia środowiska.

Krótki opis

Kurs ma na celu zaprezentowanie wybranych elementów praktycznego monitorowania i wdrażania procesów zabezpieczania infrastruktury.

Wymagania

› Wiedza z zakresu szkoleń Comptia Network+ oraz Comptia Security+
› Minimum 3-4 letnie doświadczenie pracy na stanowisku administratora bezpieczeństwa.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1.Zarządzanie zagrożeniami cz.1
• Analiza Cyber-bezpieczeństwa
• Techniki rozpoznawcze

2.Zarządzanie zagrożeniami cz.2
• Aplikacje bezpieczeństwa
• Logi i analiza danych

3.Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach
• Definicja luk bezpieczeństwa
• Przeciwdziałanie
• Bezpieczne zarządzanie oprogramowaniem

4.Cyber Incident Response
• Reakcja na zdarzenia
• Narzędzia kryminalistyczne
• Analiza zdarzeń i procesy odzyskiwania środowiska

5.Architektura Bezpieczeństwa
• Tworzenie bezpiecznej infrastruktury sieciowej
• Tożsamość i elementy zarządzania dostępem
• Polisy i infrastruktura bezpieczeństwa