Menu

CompTIA Network + – N10

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Celem kursu Comptia Network+ jest przedstawienie tematyki sieciowej w przedsiębiorstwie, tematyka szkolenia nawiązuje do procesu zarządzania środowiskiem organizacji na poziomie zarządzania siecią Przygotowuje również do uzyskania certyfikatu CompTIA Network+ N10-006.

Krótki opis

Comptia jest niezależnym od producentów sprzętu oraz programów certyfikatem potwierdzającym znajomość, teoretyczną oraz praktyczną, technologii sieci komputerowych. Lokalizowany jest powyżej certyfikatu CompTIA A+;
Stanowi bazę do wielu certyfikatów „vendor specific” jak: CNE, CCNA, CLP, MCSE.

Wymagania

› Szkolenie Comptia A+, certyfikat na poziomie Comptia A+ bądź równoważna wiedza i doświadczenie.
› Praca w środowisku pomocy technicznej przynajmniej 6 miesięcy.

Program

1. Podstawy sieci komputerowych
• koncepcje sieci
• architektury sieci
• model OSI

2. Kablowe połączenia komputer – komputer
• połączenia kablowe
• karty sieciowe i modemy

3. Połączenia sieć – sieć
• komponenty połączeń sieć – sieć
• okablowanie LAN
• testowanie okablowania LAN

4. Urządzenia sieci kablowych
• podstawowe urządzenia wewnątrzsieciowe
• specjalizowane urządzenia wewnątrzsieciowe

5. Standardy komunikacji w sieciach kablowych
• protokół TCP/IP
• serwer DHCP

6. Sieci bezprzewodowe
• urządzenia sieci bezprzewodowych
• standardy sieci bezprzewodowych
• konfiguracja sieci bezprzewodowych

7. Zagrożenia bezpieczeństwa i metody ich łagodzenia
• rodzaje zagrożeń
• metody łagodzenia zagrożeń

8. Systemy operacyjne
• rodzaje systemów operacyjnych
• urządzenia

9. Kontrola dostępu do sieci
• autentykacja
• szyfrowanie w oparciu o klucz publiczny
• zdalny dostęp
• bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

10. Monitorowanie
• monitorowanie zasobów sieciowych
• dziennik zdarzeń

11. Rozwiązywanie problemów
• podstawy rozwiązywania problemów
• rozwiązywanie problemów związanych z sieciami komputerowymi
• scenariusze rozwiązywania problemów

* Do kursu dostarczamy Państwu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, licencje obejmują: jedną instalację na maszynie szkoleniowej oraz druga dla Państwa dyspozycji do instalacji na kompatybilnym urządzeniu, druga licencja jest na stałe powiązana z Państwa wybranym urządzeniem.