CompTIA Security + – SY0

11-12-2017 15-12-2017 Kraków
Cena netto: 3200
Cena z tabletem netto: 3600

Kategoria:

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów informatycznych firm i organizacji.
Szkolenie przygotowuje tematycznie do egzaminu CompTIA Security+ SY0-401.

Krótki opis

Szkolenie CompTIA Security+ prezentuje szeroko pojęte aspekty bezpieczeństwa, konfiguracje środowiska systemu operacyjnego, usług sieciowych, aspektów wykorzystania procesów uwierzytelnienia w środowiskach zdalnych.

Wymagania

Zalecane jest posiadanie dwuletniego doświadczenia praktycznego w obsłudze środowiska lokalnego i zdalnego zarządzania, zalecana jest wstępna wiedza i doświadczenie na poziomie szkolenia CompTIA Network+ i CompTIA A+.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1. Definicja zagrożeń
• istota utrzymania systemu
• wirusy i programy typu spyware
• bezpieczeństwo przeglądarki internetowej
• zagrożenia związane z social engineering

2. Kryptografia
• szyfrowanie symetryczne
• szyfrowanie asymetryczne

3. System autentykacji
• autentykacja
• haszowanie
• systemy autentykacji

4. Bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości
• bezpieczeństwo poczty elektronicznej
• bezpieczeństwo przesyłania wiadomości i połączeń peer-to-peer

5. Bezpieczeństwo w oparciu o użytkowników i role
• polityki bezpieczeństwa
• zabezpieczanie plików

6. Infrastruktura klucza publicznego
• kluczowe elementy zarządzania i cyklu życia
• przygotowywanie serwera certyfikującego
• serwer WEB zabezpieczony PKI

7. Bezpieczny dostęp
• systemy biometryczne
• zabezpieczanie dostępu fizycznego
• bezpieczeństwo urządzeń peryferyjnych i innych komponentów
• bezpieczeństwo urządzeń magazynujących dane

8. Porty i protokoły
• przegląd protokołu TCP/IP
• ataki w oparciu o protokoły

9. Bezpieczeństwo sieciowe
• typowe urządzenia sieciowe
• bezpieczne topologie sieciowe
• bezpieczeństwo sieciowe związane z przeglądarkami internetowymi
• wirtualizacja

10. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
• bezpieczeństwo sieci Wi-Fi
• urządzenia sieci bezprzewodowych

11. Bezpieczny zdalny dostęp
• zdalny dostęp VPN

12. Audytowanie, logowanie i monitorowanie
• logowanie systemowe
• monitorowanie serwerów

13. Testowanie podatności
• ryzyko i ocena podatności
• systemy IDS i IPS
• zbieranie dowodów

14. Organizacja bezpieczeństwa
• polityki
• szkolenia
• utylizacja

15. Ciągłość biznesowa
• planowanie nadmiarowości
• archiwizacja
• badanie środowiska

* Do kursu dostarczamy Państwu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, licencje obejmują: jedną instalację na maszynie szkoleniowej oraz druga dla Państwa dyspozycji do instalacji na kompatybilnym urządzeniu, druga licencja jest na stałe powiązana z Państwa wybranym urządzeniem.

11-12-2017 15-12-2017 Kraków
Cena netto: 3200
Cena z tabletem netto: 3600