Menu

Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services – MS 20412

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenia MS 20412 przeznaczone są dla profesjonalistów IT, administratorów, posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w wdrażaniu, utrzymaniu, nadzorze środowiska i usług działających w oparciu o Windows Server 2008/2012 R2.

Krótki opis

Szkolenie MS 20412 jest częścią serii trzech kursów (MS 20410, MS 20411, MS 20412). Pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia, utrzymania i nadzoru usług działających w oparciu o Windows Server 2012 R2. Kurs porusza m.in. tematykę: zaawansowane zagadnienia dotyczące usług sieciowych, serwera plików, dynamicznej kontroli dostępu, równoważenia obciążenia, klastrów, Hyper-v, replikacji Active Directory, usług certyfikacyjnych, usług federacyjnych.

Wymagania

› Szkolenia MS 20410 – Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 i MS 20411 – Administering Windows Server 2012 R2
› Doświadczenie w pracy z Windows 2008/2012 R2 w dużym środowisku
› Praktyczne doświadczenie w wdrażaniu, zarządzaniu, konfigurowaniu Active Directory i infrastrukturą sieciową

Program

1. Implementacja zaawansowanych usług sieciowych
• Konfiguracja zaawansowanych funkcji DHCP i ustawień DNS,
• Implementacja zarządzania adresami IP,

2. Implementacja zaawansowanych usług plików
• Konfiguracja magazynu iSCSI, oraz funkcji BranchCache,
• Optymalizacja wykorzystania magazynów,

3. Implementacja Dynamic Access Control
• Wprowadzenie oraz planowanie implementacji DAC,
• Konfiguracja DAC,

4. Implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS
• Wprowadzenie do zagadnień rozproszonych wdrożeń AD DS,
• Implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS oraz konfiguracja relacji zaufania AD DS,

5. Implementacja lokacji i replikacji AD DS
• Wprowadzenie do replikacji oraz konfiguracja lokacji AD DS,
• Konfiguracja i monitorowanie replikacji AD DS,

6. Implementacja AD CS,
• Wprowadzenie do infrastruktury kluczy publicznych,
• Wdrażanie urzędów certyfikatów i zarządzanie szablonami certyfikatów,
• Implementacja dystrybucji i odwoływania certyfikatów,
• Zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów,

7. Implementacja AD RMS
• Wprowadzenie do Active Directory Rights Management Service,
• Wdrażanie, zarządzanie infrastrukturą AD RMS i konfiguracja ochrony zawartości AD RMS,

8. Implementacja Active Directory Federation Services,
• Wprowadzenie do AD FS,
• Wdrażanie AD FS oraz implementacja AD FS w organizacji,
• Wdrażanie AD FS w scenariuszach B2B,

9. Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB
• Wprowadzenie do NLB oraz konfiguracja klastra NLB,
• Planowanie implementacji NLB,

10. Implementacja klastrów pracy awaryjnej
• Wprowadzenie do klastrów pracy awaryjnej,
• Konfiguracja aplikacji i usług wysokodostępnych w ramach klastrów pracy awaryjnej,
• Implementacja klastrów pracy awaryjnej,

11. Implementacja klastrów pracy awaryjnej w Hyper-V
• Wprowadzenie do zagadnień integracji Hyper-V z klastrami pracy awaryjnej,
• Implementacja oraz przenoszenie maszyn wirtualnych Hyper-V w ramach klastrów pracy awaryjnej,
• Zarządzanie środowiskiem wirtualnym Hyper-V za pomocą System Center Virtual Machine Manager,

12. Implementacja odzyskiwania awaryjnego
• Wprowadzenie do odzyskiwania awaryjnego,
• Implementacja Windows Server Backup,
• Implementacja odzyskiwania serwerów oraz danych.