Menu

Configuring and Administering Windows 7 – MS 50322

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do początkujących i doświadczonych administratorów i innych specjalistów IT, którzy mają potrzebę instalowania, konfigurowania i administrowania systemem Microsoft Windows 7.

Wymagania

Uczestnik przed przystąpieniem do kursu powinien:
• posiadać doświadczenie w obsłudze poprzednich wersji systemów operacyjnych Windows tj. windows XP lub Windows Vista
• posiadać wiedzę na temat systemów operacyjnych Windows Server oraz koncepcji Active Directory

Program

1. Instalacja Windows
• wprowadzenie do instalacji Windows 7
• instalacja Windows z wykorzystaniem obrazów
• migracja ustawień użytkownika

2. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania
• konfiguracja urządzeń
• konfiguracja kompatybilności aplikacji

3. Konfiguracja sieci
• konfiguracja ustawień ogólnych
• zarządzanie sieciami bezprzewodowymi
• udostępnianie zasobów
• konfiguracja TCP/IP
• rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi
• konfiguracja Windows Firewall
• konfiguracja zarządzania zdalnego

4. Udostępnianie i ochrona zasobów
• konfiguracja zasobów udostępnionych
• konfiguracja ustawień HomeGroup
• konfiguracja User Account Control
• konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji
• konfiguracja BranchCache

5. Windows 7 i komputery mobilne
• konfiguracja BitLocker i BitLocker To Go
• konfiguracja DirectAccess
• konfiguracja opcji mobilnych
• konfiguracja plików trybu offline
• konfiguracja połączeń zdalnych

6. Monitorowanie i utrzymanie Windows 7
• konfiguracja aktualizacji
• zarządzanie dyskami
• monitorowanie systemów
• konfiguracja ustawień wydajności

7. Kopie zapasowe i ich odtwarzanie
• konfiguracja kopii zapasowych
• konfiguracja opcji odtwarzania systemu