+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

CPRE – zarządzanie wymaganiami, zgodne z sylabusem IREB – poziom zaawansowany (CPRE Advanced Level – Requirements Management) – CPRERM

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

› Inżynierowie i kierownicy wymagań
› Menedżerowie projektów
› Menedżerowie rozwoju
› Inżynierowie rozwoju
› Inżynierowie systemów
› Menedżerowie zapewnienia jakości
› Architekci systemów
› Wszystkie osoby odpowiedzialne za zajmowanie się wymaganiami

Krótki opis

Po ukończeniu kursu Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań, wg sylabusa IREB – poziom podstawowy, znasz już terminologię stosowaną w inżynierii i zarządzaniu wymaganiami, i potrafisz korzystać z podstawowych technik i metod inżynierii wymagań.

W celu realizacji długoterminowych korzyści z inżynierii wymagań w poszczególnych projektach, podejście stosowane do wymagań musi być opracowywane z wyprzedzeniem i utrzymywane w trakcie realizacji projektu. Jest to rola menedżera wymagań, który definiuje podstawowe podejście oparte na rolach. Opracowuje również model informacji o wymaganiach ze wszystkimi jego funkcjami i aspektami identyfikowalności. Wyjaśnia procedury w firmie oraz wykorzystanie wariantowego zarządzania, jako podstawy do przetworzenia wymagań w ramach firmy i rozwoju jej produktów.

To szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu CPRE Advanced Level Requirements Management. Program i zakres szkolenia są zgodne z sylabusem IREB, dostępnym na stronie www.ireb.org (prawa autorskie do sylabusa przysługują IREB).

W celu ustalenia szczegółów egzaminu (można do niego podejść online) prosimy o kontakt z nami.

Kontakt:
+48 22 208 26 76
egzaminy@cts.com.pl

Program

• Rozróżnianie wymagań w zakresie zarządzania wymaganiami, a inżynierią wymagań.

• Spojrzenie na różne podejścia do inżynierii wymagań (pozimy i waga).

• Opracowanie modelu informacji o wymogach – poziomy, artefakty, rodzaje dokumentacji, widoki, właściwości zapotrzebowania.

• Identyfikowalność i śledzenie wymagań – motywacja, rodzaje relacji, forma reprezentacji i strategii.

• Priorytetyzacja/Ocena i Zarządzanie wersjami/zmianami wymagań.

• Zarządzanie wariantami w wymaganiach – niejawne/jawne formy dokumentacji, modelowanie funkcji.

• Raportowanie w zarządzaniu wymaganiami.

• Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile.

• Korzystanie z narzędzi w zarządzaniu wymaganiami.