Cyberbezpieczeństwo – zaawansowane aspekty budowania struktur bezpieczeństwa w organizacji

Kategoria:

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie obowiązujących międzynarodowych standardów ISO, zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony systemów organizacji oraz przekazanie wiedzy przygotowującej do zdania międzynarodowego egzaminu CISSP (Certified Information Systems Security Professional) uznawanego za jeden z najbardziej pożądanych przez specjalistów od bezpieczeństwa na całym świecie. Kompleksowość zagadnień obejmuje tematykę wymaganą dla całościowego zbudowania systemu bezpieczeństwa w organizacji.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób, które już posiadają wiedzę w administracji bezpieczeństwem i z bezpieczeństwa informacji w organizacji, ale które chcą tą wiedzę poglębić, ugruntować i pozyskać nowe umiejętności. Zagadnienia omawiane podczas zajęć CISSP odpowiadają wymogom egzaminu i stanowią element w budowaniu drogi do jego zdania w dalszym toku budowania kariery zawodowej na szefa ds. bezpieczeństwa (CSO – Chief Security Officer). Podczas tych zajęć uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim.

Przedmiot Ryzyko związane z IT jest szkoleniem akredytowanym COBIT Foundation, którego wydawcą jest Axelos Ltd. Po tym przedmiocie słuchacz może na zasadzie dowolności podejść do egzaminu, w celu uzyskania międzynarodowego egzaminu.

Prelegenci

Wykładowcami są certyfikowani trenerzy praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń, wykładów, wykorzystujący doświadczenia zawodowe praktyczne na potrzeby case study.

Program

Program studiów podyplomowych obejmuje łącznie 160 godzin dydaktycznych.Czas trwania studiów wynosi 1 rok (dwa semestry)

We współpracy z