Menu

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 – MS 20345-2

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 przeznaczone jest dla administratorów klasy enterprise-level dla produktu Exchange Server 2016, administratorów wszystkich usług, help-desku. Uczestnicy powinni charakteryzować się dwuletnim doświadczeniem pracy bezpośredniej.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu:
70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Zawiera również elementy ścieżki MCSE: Microsoft Exchange Server 2016 certification.

Krótki opis

Kurs Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 5 dniowy kierowany jest do profesjonalistów IT którzy zajmują się wspomaganiem działania Exchange Server 2016. Kursanci nauczą się jak instalować Exchange Server 2016, konfigurować i zarządzać infrastrukturą Exchange Server.

Na kursie uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać i monitorować wdrożenie infrastruktury Exchange Server 2016, oraz jak poprawnie administrować usługą Exchange Online po przez wdrożenie Office 365.

Wymagania

› Uczestniczenie w kursie 20345-1: Administering Exchange Server 2016, bądź posiadanie odpowiedniej wiedzy
› Minimum dwuletnie doświadczenie pracy z Exchange Server.
› Minimum 6 miesięcy doświadczenia pracy z Exchange Server 2013 bądź Exchange Server 2016.
› Minimum dwuletnie doświadczenie pracy z systemem Windows Server, Windows Server 2012 bądź Windows Server 2012 R2.
› Minimum dwuletnie doświadczenie pracy z Active Directory Domain Services (AD DS).
› Minimum dwuletnie doświadczenie pracy z infrastrukturą Domain Name System (DNS).
› Doświadczenie pracy z certyfikatami, włączając w to public key infrastructure (PKI).
› Doświadczenie z Windows PowerShell.

Program

1: Planowanie wdrożenia Exchange Server 2016
• Nowe funkcje Exchange 2016
• Określanie biznesowych wymagań
• Planowanie wdrożenia Exchange Server
• Planowanie wdrożenia Unified Messaging

2: Planowanie i wdrażanie skrzynek usługu Exchange Server 2016
• Planowanie topologi i wymagań sprzętowych Exchange Server
• Planowanie integracji wirtualizacji usług Microsoft Azure z Exchange Server
• Planowanie i wdrażanie public folders

3: Planowanie i wdrażanie message transport
• Tworzenie message routing
• Tworzenie transport services
• Tworzenie the message routing perimeter
• Tworzenie i implementacja transport compliance

4: Planowanie i wdrażanie client access
• Planowanie dostępu klientów do Exchange 2016
• Planowanie i implementacja Office Online Server
• Planowanie i implementacja współpracy z SharePoint 2016
• Tworzenie dostępu zewnętrznego dla klientów

5: Tworzenie i implementacja wysokiej dostępności usług
• Planowanie wysokiej dostępności usług Exchange Server 2016
• Planowanie rozłożenia obciążenia load balancing
• Planowanie usługi site resilience

6: Obsługa Exchange 2016
• Używanie zarządzaniem dostępnością dla poprawy wysokiej dostępności.
• Implementowanie predefiniowanych wzorców komputerów.

7: Tworzenie zabezpieczeń procesu powiadomień
• Planowanie zabezpieczeń procesu powiadomień
• Tworzenie i implementacja usług integracyjnych AD RMS z Azure RMS

8: Tworzenie archiwizacji powiadomień i elementy procesu przetwarzania
• Rekordy wiadomości i zarządzanie wiadomościami archiwalnymi
• Wdrażanie elementów archiwizacji in-place
• Tworzenie i implementowanie elementów procesu przetwarzania

9: Tworzenie messaging compliance
• Tworzenie i implementowanie polis dla data loss prevention (DLP)
• Tworzenie i implementowanie In-Place Hold
• Tworzenie i implementowanie In-Place eDiscovery

10: Tworzenie i implementowanie współistnienie zależności wiadomości
• Tworzenie i implementowanie federacji
• Planowanie współdziałanie Exchange
• Tworzenie i implementowanie przenoszenia skrzynek w schemacie cross-forest

11: Aktualizacja infrastruktury do Exchange Server 2016
• Proces planowania aktualizacji z poprzedniej wersji Exchange Server
• Implementacja i aktualizacja infrastruktury Exchange Server

12: Planowanie hybrydowego wdrożenia usługi Exchange Server
• Podstawy hybrydowego wdrożenia
• Planowanie i implementacja rozwiązania hybrydowego infrastruktury
• Implementacja usług zaawansowanych dla hybrydowego wdrożenia

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE