Menu

Developing SQL Databases – MS 20762

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20762 przeznaczone jest dla specjalistów IT, którzy chcą biegle posługiwać się SQL Server 2016, kurs zapewnia poznanie funkcji i technologii na rzecz wdrażania bazy danych produktów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Kurs przeznaczony jest również dla użytkowników indywidualnych którzy wdrażają jako developerzy inne rozwiązania oparte o systemy bazo-danowe w powiązaniu z bazami danych SQL Server 2016.

Krótki opis

Szkolenie MS 20762 to  kurs, który pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu jak wdrażać i zarządzać platformą Microsoft SQL Server 2016.

Prezentowana tematyka koncentruje się na kluczowych elementach środowiska przetwarzania danych za pomocą SQL Server 2016, przedstawiane są również rozwiązania praktyczne jak zaimplementować zewnetrzne aplikacje w powiązaniu z bazami danych w nowym produkcie.

Wymagania

› Podstawowa wiedza na temat konfguracji środowiska systemów Microsoft Windows
› Praktyczna wiedza na temat Transact-SQL
› Praktyczna wiedza na temat relacynych baz danych

Program

1: Wprowadzene do Database Development
• Wprowadzene do platformy SQL Serwera 2016
• SQL Server Database Development

2: Tworzenie i implementowanie tabel
• Tworzenie tabel
• Typy danych
• Praca z schematami
• Tworzenie Altering Tables

3: Zaawansowane tworzenie tabel
• Formatowanie danych
• Kompresowanie danych
• Tabele tymczasowe

4: Sprawdzanie Data Integrity przez element kontenerów
• Wymuszenie integralności danych
• Integracja z dotychczasowymi strukturami AD
• Implementacja Entity i Referential Integrity

5: Wprowadzenie do Indeksowania
• Główne koncepty indeksowania
• Typy danych i elementy indeksowania
• Pojedyńcze kolumny i powiązane indeksowanie

6: Designing Optimized Index Strategies
• Prezentacja Indeksowania
• Zarządzanie Indeksami
• Wykonywanie planów
• Używanie DTE

7: Columnstore Indexes
• Prezentacja Columnstore indexes
• Tworzenie Columnstore indexes
• Praca z Columnstore indexes

8: Tworzenie i implementowanie widoków
• Wprowadzenie do widoków
• Tworzenie i zarządzanie widokami
• Aspekty tworzenia widoków

9: Tworzenie i implementowanie Stored Procedures
• Wprowadzone do Stored Procedures
• Praca z Stored Procedures
• Implementacja Parameterized Stored Procedures
• Kontrolowanie Execution Context

10: Tworzenie i implementacja User-Defined Functions
• Przedstawienie funkcji
• Tworzenie i implementacja funkcji Scalar
• Tworzenie i implementacja Table-Valued Functions
• implementacja Considerations for Functions
• Alternatywy w funkcjach

11: Odwołanie się do Data Manipulation przez trigery
• Tworzeie DML Triggers
• Implementacja DML Triggers
• Zaawansowane Trigger Concepts

12: Używanie In-Memory Tables
• In-Memory tables
• Native Stored Procedures

13: Implementacja zarządzanie kodem w SQL Server
• Wprowadzenie do SQL CLR Integration
• Importowanie Configuring Assemblies
• Importowanie SQL CLR Integration

14: Magazynowanie i przetwarzanie XML Data in SQL Server
• Wprowadzenie do XML and XML Schemas
• Przetwarzanie XML Data and Schemas in SQL Server
• Importowanie the XML Data Type
• Używanie T-SQL FOR XML Statement
• Rozpoczęcie działania z xQuery

15: Praca z SQL Server Spatial Data
• Wprowadzenie do Spatial Data
• Praca z SQL Server Spatial Data Types
• Używanie Spatial Data w aplikacjach

16: Magazynowanie i przetwarzanie Blobs i Text Documents w SQL Server
• Scenariusze w BLOB Data
• Praca z FileStream
• Używanie Full-Text Search

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE