Docker Fundamentals – DF

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do programistów jak i administratorów chcących poznać podstawy i fundamenty działania systemów kontenerowych w oparciu o najpopularniejszą obecnie platformę jaką jest Docker.

Krótki opis

Szkolenie porusza zagadnienia związane ze składowymi elementami ekosystemu Docker. W czasie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę związaną z architekturą i komponentami platformy oraz nauczy się podstawowej obsługi kontenerów, zdobędzie również wiedzę dotyczącą budowania obrazów i uruchamiania z nich mikrousług (tzw. microservices). Szkolenie porusza również zagadnienia związane z sieciami TCP/IP w świecie kontenerów , trwałego przechowywania danych (tzw. storage persistence), metod wywoływania kontenerów Docker i pracy w ich kontekście. Szkolenie jest w formie warsztatu – ćwiczenia, dyskusje i studium przypadku (uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie prezentacji).

Wymagania

Wymagana jest podstawowa wiedza związana z systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać również elementarną wiedzę na temat sieci TCP/IP.

Program

1. Koncepcja systemów kontenerowych i różnice w porównaniu do twardej wirtualizacji
2. Architektura platformy Docker w podziale na komponenty i komunikację między nimi
3. Tworzenie i składnia plików Dockerfile
4. Metody uruchamiania kontenerów i usług
5. Architektura mikrousług
6. Efemeral i Persistent Storage
7. Docker a sieć TCP/IP
8. Porty i usługi
9. Prywatne repozytorium obrazów Dockera
10. Zdalne CLI Dockera