Docker Monitoring Log Management – CTSDML

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do programistów jak i administratorów chcących poznać zasady współdziałania platform do monitoringu w kontekście ekosystemu Docker.

Krótki opis

Szkolenie porusza zagadnienia związane z integracją Dockera z platformą ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) oraz z platformą Prometheus/Grafana. Szkolenie jest w formie warsztatu – ćwiczenia, dyskusje i studium przypadku (uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie prezentacji).

Wymagania

Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker (szkolenie Docker Fundamentals) oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać również elementarną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z TCP/IP.

Program

1. Logstash
2. Elasticsearch
3. Kibana
4. logspout
5. cAdvisor
6. Prometheus
7. Grafana
8. integracja ze SLACK