Docker Swarm – CTSDS

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do programistów jak i administratorów chcących poznać zasadę działania platformy orkiestrującej ekosystem kontenerów na podstawie środowiska Docker Swarm.

Krótki opis

Szkolenie porusza zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przed platformami orkiestracyjnymi wraz z ich realizacją na przykładzie środowiska Docker Swarm. Omawiana jest wysoka dostępność usług (High Availability – HA) oraz automatyzacja i load-balancing wraz z autodiscoveringiem i autorejestracją usług. Szkolenie jest w formie warsztatu – ćwiczenia, dyskusje i studium przypadku (uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie prezentacji).

Wymagania

Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker (szkolenie Docker Fundamentals) oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać również elementarną wiedzę na temat sieci TCP/IP.

Program

1. Wstęp do Swarm Mode / Wymagania na orkiestrację
2. Swarm Services / HA
3. Sieci w Swarm / Software Defined Network
4. Load Balancing, sieci ingress
5. VIP
6. Portainer, Shipyard, Rancher, Manomarks