Docker Swarm – DS

26-06-2018 26-06-2018 Warszawa
Cena netto: 1800

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do programistów jak i administratorów chcących poznać zasadę działania platformy orkiestrującej ekosystem kontenerów na podstawie środowiska Docker Swarm.

Krótki opis

Szkolenie porusza zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przed platformami orkiestracyjnymi wraz z ich realizacją na przykładzie środowiska Docker Swarm. Omawiana jest wysoka dostępność usług (High Availability – HA) oraz automatyzacja i load-balancing wraz z autodiscoveringiem i autorejestracją usług.

Wymagania

Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać również elementarną wiedzę na temat sieci TCP/IP.

Program

  1. Wstęp do orkiestracji
  2. Uruchomienie klastra w Swarm Mode
  3. Sieć pomiędzy kontenerami
  4. Ingress Routing, porty i Loadbalancing
  5. Pożądany stan serwisu
  6. Przeprowadzanie Updatów serwisu
  7. Uruchamianie przy pomocy Stacków
  8. Health Check i Limity
  9. Zabezpieczenie Secrets
  10. Portainer i Rancher
26-06-2018 26-06-2018 Warszawa
Cena netto: 1800