Docker/CI-CD Advanced – CTSDA

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do programistów jak i administratorów chcących poznać zasady współpracy narzędzi CI/CD (Jenkins) z ekosystemem Docker oraz poznać praktyczną implementację metodologii Infrastructure As a Code.

Krótki opis

Szkolenie porusza zagadnienia związane z integracją platform git (gitlab) i ci/cd (jenkins) z platformą Docker. Szkolenie porusza tematy związane z automatyzacją uruchamiania mikroserwisów i automatyczną budową usług na podstawie danych zawartych w repozytorium kodu (git). Poruszone zostają też tematy integracji Jenkinsa z platformą Docker Swarm. Szkolenie jest w formie warsztatu – ćwiczenia, dyskusje i studium przypadku (uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie prezentacji).

Wymagania

Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker (szkolenie Docker Fundamentals) oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać również elementarną wiedzę na temat systemów kontroli wersji opartych o git oraz zagadnień dotyczących sieci TCP/IP.

Program

1. Co to jest Continous Deployment i Continuous Integration, po co wymyślono CI/CD
2. Jenkins
3. Gitlab + pętla CI/CD. Jenkins BuildStep Plugin
4. Jenkins Pipelines
5. Jenkins slaves
6. Swarm Mode i integracja z Jenkins