Docker/CI-CD – GJ

27-06-2018 27-06-2018 Warszawa
Cena netto: 1800

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do programistów jak i administratorów chcących poznać zasady współpracy narzędzi CI/CD (Jenkins) z ekosystemem Docker oraz poznać praktyczną implementację metodologii Infrastructure As a Code.

Krótki opis

Szkolenie porusza zagadnienia związane z integracją platform git (Gitab) i CI/CD (Jenkins) z platformą Docker. Szkolenie porusza tematy związane z automatyzacją uruchamiania mikroserwisów i automatyczną budową usług na podstawie danych zawartych w repozytorium kodu (git). Poruszone zostają też tematy integracji Jenkinsa z platformą Docker Swarm.

Wymagania

Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker (szkolenie Docker Fundamentals) oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać również elementarną wiedzę na temat systemów kontroli wersji opartych o git oraz zagadnień dotyczących sieci TCP/IP.

Program

  1. Co to jest Continous Deployment i Continuous Integration, po co wymyślono CI/CD?
  2. Jenkins
  3. GitLab
  4. Integracja GitLab i Jenkins
  5. Integracja Jenkins z Docker Hub
  6. Integracja Jenkins z Docker Swarm
27-06-2018 27-06-2018 Warszawa
Cena netto: 1800