Menu

Enabling and Managing Office 365 – MS 20347 – wycofane

Kategoria: ,

Szkolenie wygasa 30.09.2019

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20347 Enabling and Managing Office 365 kierowane jest do Administratorów planujących wdrożenia, zajmujących się wdrożeniami oraz obsługującymi na bieżąco aktualne środowisko usług Office 365 włączając w to zarządzanie tożsamością użytkowników.

Kurs przedstawia zagadnienia zależności powiązanych technologii z usługami bieżącego środowiska dla administratorów chcących poznać nowe usługi na żądanie w środowisku zewnętrznym bądź hybrydowym.

Krótki opis

Kurs zawiera tematykę kompleksowego wdrażania, planowania i dalszego rozwoju infrastruktury przedstawiając wszystkie zależności usług powiązanych jak AD DS, DNS; AD FS. Kurs zawiera tematykę zewnętrznych usług dostępowych, przekazywanie tożsamości w usługach Exchange Server, Microsoft Lync Server or Skype for Business Server, and Microsoft SharePoint Server.
Kurs przedstawia zagadnienia nawiązując do materiałów zawartych w egzaminie 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements oraz 70-347: Enabling Office 365 Services to obtain the MCSA: Office 365 certification.

Wymagania

› Minimum dwu letnie doświadczenie w administrowaniu systemami Windows Server 2012 bądź Windows Server 2012 R2.
› Minimum roczne doświadczenie pracy z usługami AD DS.
› Minimum roczne doświadczenie pracy z usługami typu DNS.
› Doświadczenie w codziennej pracy z certyfikatami, włączając strukturę klucza publicznego (PKI).
› Doświadczenie w codziennej pracy z Windows PowerShell.
› Doświadczenie pracy z Exchange Server 2013 bądź nowszymi, Lync Server 2013 lub nowszymi Skype for Business Server 2015, i SharePoint Server 2013 bądź nowszymi jest zalecane ale nie konieczne.

Program

1: Planowanie i wdrażanie Microsoft Office 365
• Przegląd opcji Office 365
• Obsługa Office 365
• Planowanie i nadzorowanie wdrożeń

2: Zarządzanie użytkownikami w Microsoft Office 365
• Zarządzanie kontami użytkowników oraz licencjami
• Zarządzanie hasłami i procesem autentykacji
• Zarządzanie grupami zebezpieczeń w Office 365
• Zarządzanie kontami użytkowników i grupami w Office 365 za pomocą Windows PowerShell
• Konfiguracja dostępu administracyjnego

3: Konfiguracja kliencka w Microsoft Office 365
• Planowanie wdrożeń z usługą Office 365
• Planowanie połączeń z Office 365
• Konfiguracja połączeń z Office 365

4: Planowanie i konfigurowanie usług synchronizacji z usługami katalogowymi
• Planowanie i przygotowywanie synchronizacji z usługami katalogowymi
• Implementowanie usług katalogowych z Azure AD Connect
• Zarządzanie tożsamością i synchronizacja Office 365 z usługami katalogowymi

5: Planowanie i wdrażanie Office 2016 ProPlus
• Przegląd produktu Office 365 ProPlus.
• Planowanie i zarządzanie wdrożeniami zasobów w Office 365 ProPlus.
• Planowanie i zarządzanie scentralizowanych wdrożęń w Office 365 ProPlus.
• Wymagania środowiskowe i raportowanie.

6: Planowanie i zarządzanie odbiorcami i uprawnieniami w Exchange Online
• Prezentacja usługi Exchange Online
• Zarządzanie odbiorcami Exchange Online
• Planowanie i konfiguracja uprawnień w Exchange Online

7: Planowanie i konfiguracja usług Microsoft Exchange Online
• Planowanie i konfiguracja przepływu poczty w Office 365
• Planowanie i konfiguracja zabezpieczeń poczty w Office 365
• Planowanie i konfiguracja polis dostępowych u klientów
• Migracja do Exchange Online

8: Planowanie i wdrażanie Skype for Business Online
• Planowanie i konfiguracja ustawień usług Skype for Business Online
• Configuring Skype for Business Online users and client connectivity
• Planning voice integration with Skype for Business Online

9: Planowanie i konfiguracja SharePoint Online
• Konfiguracja usług SharePoint Online
• Planowanie i konfiguracja SharePoint site collections
• Planowanie i konfiguracja usług usług zewnętrznych

10: Planowanie i konfiguracja współpracy w Office 365
• Planowanie i zarządzanie usługą Yammer Enterprise
• Planowanie i konfiguracja OneDrive for Business
• Konfiguracja grup w Office 365

11: Planowanie i konfiguracja z modułem RMS
• Przegląd możliwości platformy Office 365
• Planowanie i konfiguracja Azure Rights Mmanagement w Office 365
• Zarządzanie konfiguracją i integracja z Office 365

12: Monitoring i diagnostyka Microsoft Office 365
• Diagnostyka usługi Office 365
• Monitoring kondycji usług Office 365

13: Rozumienie i konfiguracja przekazywania poświadczeń
• Rozumienie tożsamości i przekazywania poświadczeń
• Planowanie wdrożeń AD FS
• Wdrażanie AD FS w usługach tożsamości Office 365
• Planowanie i implementacja rozwiązań hybrydowych (Optional)

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE