Menu

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C# – MS 20484 – wycofane

Kategoria: ,

Szkolenie wygasa 30.06.2019

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20484 adresowane jest do developerów posiadających minimalne doświadczenie w pisaniu aplikacji z wykorzystaniem języka C# i XAML oraz środowiska Visual Studio.

Krótki opis

Szkolenie MS 20484 pozwala nabyć podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia aplikacji Windows.

Wymagania

Umiejętności, które pomogą lepiej uczestniczyć w szkoleniu:
› Doświadczenie od 6 do 12 miesięcy w programowaniu językiem C#
› Doświadczenie 3-miesięczne w pracy z Visual Studio 2012 (wraz z edycjami preview Windowsa 8)

Program

1. Omówienie platformy Windows 8 oraz aplikacji Windows Store
• wprowadzenie do Windows 8
• zasady działania interfejsu użytkownika Windows 8
• Windows Runtime i projekcje językowe

2. Tworzenie interfejsów użytkownika z wykorzystaniem XAML
• podstawy XAML
• kod XAML
• zaawansowane zagadnienia XAML

3. Prezentowanie danych
• praca z kontrolkami do prezentowania danych
• kontrolka GridView

4. Implementacja widoku za pomocą wbudowanych kontrolek Windows 8
• kontrolki WinRT
• kontrolka AppBar
• widoki Snapped i Filled

5. Praca z plikami w aplikacjach Windows Store
• pliki i strumienie
• praca z komponentami interfejsu plików użytkownika

6. Zarządzanie cyklem życia aplikacji Windows Store
• zarządzanie procesem cyklu życia
• uruchamianie aplikacji
• implementacja strategii zarządzania stanem

7. Praca z zasobami, stylami i szablonami
• tworzenie zasobów udostępnionych
• style i szablony

8. Projektowanie i implementacja nawigacji w aplikacjach Windows Store
• obsługa nawigacji
• powiększenia semantyczne

9. Implementacja kontraktów Windows 8
• projektowanie paneli funkcji i kontraktów
• kontrakt wyszukiwania
• kontrakt udostępniania
• zarządzanie ustawieniami aplikacji i preferencje

10. Implementacja kafelków i powiadomień użytkownika
• implementacja kafelków, Live Tiles, Secondary Tiles i notyfikacje Badge
• implementacja notyfikacji Toast

11. Projektowanie i implementacja strategii dostępu do danych
• omówienie strategii dostępu do danych
• praca z zewnętrznymi źródłami danych

12. Obsługa myszy i dotyku
• praca ze zdarzeniami myszy
• praca z gestami

13. Planowanie wdrażania aplikacji Windows Store
• manifest aplikacji
• proces certyfikacja

 

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE