+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

MS Excel – poziom podstawowy

Kategoria:

*Cena netto szkolenia, do ceny należy doliczyć 23%VAT

Czas trwania – 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników chcący poznać podstawy działania arkusza kalkulacyjnego.

Krótki opis

Szkolenie rozpoczyna trzystopniowy kurs Microsoft Excel. Jest on przeznaczony zarówno dla użytkowników, którzy rozpoczynają swoją przygodę z arkuszem kalkulacyjnym jak również dla tych, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat tej aplikacji. Ścieżka edukacji oferowana przez nas obejmuje trzy poziomy: od podstawowego do zaawansowanego, zorientowane na zmieniający się sposób interakcji z arkuszem kalkulacyjnym, który w coraz większym stopniu staje się zaawansowanym narzędziem BI (Business Intelligence), obejmującym pięć kroków : pobierz dane, przeanalizuj, wizualizuj, opublikuj i „skonsumuj” – czyli wykorzystaj. Cały cykl szkoleń pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat Excela zarówno do zastosowań klasycznych jak i do wykorzystania go w analizie skomplikowanych danych biznesowych.

Wymagania

Umiejętność podstawowej obsługi komputera z systemem Windows 7 lub nowszym.

Metody

› wykład
› laboratorium
› ćwiczenia praktyczne
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi

Program

Moduł 1: Wprowadzenie
• czym jest arkusz kalkulacyjny
• nowy model przetwarzania danych w Excelu
• noteboki, tablety i telefony a Excel 2016
• uruchamianie programu i omówienie interfejsu użytkownika
• komunikacja z chmurą
• zmienność Excel’a – czyli co warto wiedzieć o nowych funkcjach i sposobach dystrybucji aktualizacji.

Moduł 2: Przygotowywanie skoroszytu do pracy
• tworzenie nowych skoroszytów i zapisywanie istniejących
• poruszanie się po skoroszycie
• modyfikacja treści całego skoroszytu
• modyfikacja zawartości poszczególnych arkuszy.

Moduł 3: Dopasowywanie okna programu Excel
• powiększanie oka programu Excel
• aranżowanie widoku dla wielu arkuszy
• dodawanie przycisków do paska szybkiego startu
• dostosowywanie wstążki
• dopasowywanie obszaru pracy.

Moduł 4: Praca z danymi i tabelami Excela
• wprowadzanie i przegląd danych
• przenoszenie danych w obrębie skoroszytu
• znajdowanie i zastępowanie danych
• poprawianie i rozbudowywanie arkusza danych
• tworzenie i definiowanie właściwości tabel Excela
• inteligentne nazwy tabel.

Moduł 5: Wizualne formatowanie arkusza
• nadawanie wyglądu komórkom
• stosowanie stylów wyglądu skoroszytu i stylów wyglądu tabel Excela
• dodawanie obrazów do arkusza
• formatowanie wyglądu obrazów.

Moduł 6: Drukowanie skoroszytów i arkuszy
• dodawanie nagłówków i stopek do drukowanych stron
• przygotowywanie arkusze do wydrukowania
• drukowanie poszczególnych arkuszy
• drukowanie fragmentów arkusza
• drukowanie wykresów.

Moduł 7: Wykonywanie obliczeń w Excelu
• nazywanie grup danych
• tworzenie formuł do obliczenia wartości
• podsumowywanie danych, spełniających określone warunki
• wyszukiwanie i poprawianie błędów w obliczeniach.

Moduł 8: Podstawowe funkcje w Excelu
• czym są funkcje i jak się je stosuje
• Kategorie funkcji i konstruktor formuł
• podstawowe funkcje matematyczne
• podstawowe funkcje statystyczne
• podstawowe funkcje logiczne.

Moduł 9: Filtrowanie danych
• dobre praktyki w zakresie podstawowej analizy danych, bazującej na filtrach
• zasady poruszania się po filtrowanych danych
• stosowanie autofiltru
• warunki logiczne w filtrach
• ograniczanie liczby danych widocznych na na ekranie.

Moduł 10: Sortowanie i podsumowywanie informacji
• sortowanie jedno i wielopoziomowe
• tworzenie konspektu (poziomów danych)
• Przeszukiwanie danych
• Narzędzie Sumy Częściowej oraz podstawowe funkcje obliczeniowe wykorzystywane w podsumowaniach.

Moduł 11: Tworzenie wykresów i grafik
• nowe rodzaje wykresów w Excelu 2016
• metodyka wizualizacji danych
• tworzenie wykresów
• dostosowywanie wyglądu wykresów
• znalezienie trendu danych
• podsumowywanie danych za pomocą wykresów przebiegu w czasie
• tworzenie diagramów przy użyciu grafiki SmartArt
• tworzenie kształtów i równań matematycznych.

Moduł 12: Praca z innymi programami pakietu Microsoft Office
• włączanie innych dokumentów pakietu Office do skoroszytu
• przechowywanie skoroszytu w innych dokumentach pakietu Office
• tworzenie hiperłącza
• wklejenie wykresów do innych dokumentów.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.