Hurtownie Danych w środowisku Oracle podstawowy – HDO

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów, dla osób które zajmują się Administracją, analizą hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

Krótki opis

W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia związane z hurtowniami danych i uczą się zagadnień związanych z planowaniem, budowaniem i utrzymywaniem hurtowni danych. Uczestnicy uczą się jak poprawić wydajność oraz kontrolę nad hurtownią danych przy pomocy różnych funkcjonalności bazy danych Oracle.

Słuchacze używają w podstawowym zakresie dostępne narzędzia, jak Oracle Warehouse Builder, Analytic Workspace Manager i Oracle Application Express.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL Zalecana jest również znajomość podstaw programowania w języku PL/SQL.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1. Środowiska Oracle
• podstawowe narzędzia: sqlplus, APEX, SQL developer, Oracle Warehouse, Builder, AWM
• struktura danych przykładowych

2. Wstęp do hurtowni danych
• podstawowe pojęcia
• struktura i architektura hurtowni danych
• elementy hurtowni danych: miary, wymiary, poziomy i hierarchie, data marts

3. Tworzenie hurtowni danych
• model biznesowy
• struktura logiczna
• model wielowymiarowy: schematy gwiazdy i płatka śniegu,
• tabela faktów, typy miar, Slowly Changing Dimensions,wymiar czasu
• struktura fizyczna

4. Strojenie hurtowni danych i poprawianie wydajności
• partycjonowanie
• strategia indeksowania i typy indeksów
• operacje równoległe
• zabezpieczanie hurtowni danych

5.Zasilanie hurtowni danych
• wstęp do procesów ETL
• projektowanie, mapowanie kolumn i zarządzanie procesami ETL
• polecenia: Merge i multi-insert, widoki zmaterializowane
• oracle SQl*Loader i tabele zewnętrzne
• rozwiązywanie typowych problemów dotyczących spójności i “czyszczenia” danych

6.Praca z metadanymi hurtowni danych
• zarządzanie i wdrażanie