Menu

Identity with Windows Server 2016 – MS 20742

Kategoria: , , ,

*Cena promocyjna obowiązuje przy zgłoszeniu 2 osób na szkolenie w terminie 22-26.07.2019

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20742 dedykowane jest do administratorów IT zarządzających usługami AD DS chcących pogłębić wiedzę na temat konfiguracji o najnowsze rozwiązania oparte o platformę Windows Server 2016.

Kurs prezentuje możliwości wdrażania i konfiguracji usług Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku produkcyjnym, szkolenie prezentuje szczegółowo elementy zarządzania środowiskiem za pomocą Group Policy, przedstawia proces zabezpieczania i odzyskiwania oraz monitorowania usług opartych o środowisko Active Directory w Windows Server 2016.

Krótki opis

› Zarządzanie obiektami w AD DS
› Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
› Implementacja i administrowanie lokacjami oraz replikacją AD DS
› Implementacja zasad grupowych Group Policy Object (GPO)
› Zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO
› Zabezpieczenie AD DS
› Implementacja i konfiguracja Active Directory Certificate Services (AD CS)
› Zarządzanie i wdrażanie certyfikatów
› Implementacja i konfiguracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
› Implementacja i konfiguracja Active Directory Federation Services (AD FS)
› Implementacja synchronizacji między AD DS a Azure AD
› Monitorowanie, zarządzanie i odtwarzanie AD DS

Wymagania

› Doświadczenie w planowaniu i posługiwaniu się zagadnieniami AD DS w Windows Server 2012 bądź Windows Server 2016.
› Doświadczenie w pracy i konfigurowaniu środowiska opartego o Windows Server 2012 bądź Windows Server 2016
› Doświadczenie i rozumienie podstaw technik sieciowych takich jak adresacja IP rozwiązywanie czy konfiguracja Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
› Doświadczenie w posługiwaniu się wirtualizacją opartą na platformie Microsoft Hyper-V
› Praktyki zabezpieczania środowiska usług i użytkowników
› Doświadczenie bezpośrednie w obsłudze stacji klienckich opartych na systemach operacyjnych Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 bądź Windows 10.
› Podstawowa wiedza w posługiwaniu się środowiskiem Windows PowerShell.

Program

1: Instalacja i konfiguracja DC (Domain Controlers)
• Przegląd usług AD DS
• Przegląd funkcji i projektowanie AD DS DC
• Wdrażanie DC (Domain Controlers)

2: Zarządzanie obiektami AD DS
• Zarządzanie kontami w AD
• Zarządzanie grupami w AD DS
• Zarządzanie kontami komputerów
• Obsługa środowiska za pomocą przystawki Windows PowerShell for AD DS
• Implementacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

3: Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
• Przegląd zaawansowanych wdrożeń usług AD DS
• Wdrażanie i analiza procesów dystrybucji danych w usługach AD DS
• Konfiguracja schematów relacji zaufania AD DS

4: Implementacja i zarządzanie oddziałami oraz procesem replikacji w AD DS
• Przegląd procesów replikacji w usługach AD DS
• Konfiguracja oddziałów (sites) w AD DS
• Konfiguracja i monitoring procesów replikacji AD DS

5: Implementacja Group Policy Objects (GPO)
• Prezentacja usług Group Policy
• Implementacja i administracja po przez GPO
• Zakres działania i proces przetwarzania w Group Policy
• Analiza zagadnień rozwiązywania problemów w GPO

6: Zarządzanie ustawieniami użytkownika po przez GPO
• Implementacja schematów administracyjnych
• Konfiguracja usługi Folder Redirection oraz skryptów
• Konfiguracja dodatkowych ustawień właściwości Group Policy

7: Zabezpieczanie AD DS
• Zabezpieczanie kontrolerów domeny
• Implementacja zabezpieczeń kont obiektów w AD
• Przeprowadzanie audytów
• Konfiguracja zarządzania kontami serwisowymi (MSA)

8: Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS
• Wdrażanie CA
• Administracja CA
• Rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA

9: Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
• Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
• Zarządzanie certyfikatami, proces odnawiania i odzyskiwania certyfikatów
• Zastosowanie użycia certyfikatów w środowisku biznesowym
• Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi

10: Implementacja i administracja usługami AD FS
• Przegląd usług AD FS
• Wymogi i planowanie usługi AD FS
• Wdrażanie i konfiguracja AD FS
• Przegląd możliwości Web Application Proxy

11: Implementacja i zarządzanie usługą AD RMS
• Przegląd AD RMS
• Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
• Konfiguracja zawartości zabezpieczenia treści AD RMS

12: Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD
• Planowanie i przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych
• Implementacja danych przy użyciu Azure AD Connect
• Zarządzanie tożsamościami w rozwiązaniach łączonych

13: Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie w AD DS
• Monitorowanie AD DS
• Zarządzanie bazą AD DS
• Proces odzyskiwania obiektów w AD DS

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet.  Sprawdź>>>

PROMOCJE