Implementing a SQL Data Warehouse – MS 20767

15-10-2018 19-10-2018 Warszawa
Cena netto: 4000
Cena PROMOCYJNA: 2500

Kategoria: , ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie Implementing a SQL Data Warehouse przeznaczone jest dla administratorów, analityków i projektantów bazo-danowych.

Krótki opis

Materiał kursu MS 20767 Implementing a SQL Data Warehouse przedstawia wiedzę potrzebną do zaimplementowania rozwiązań hurtowni danych dla analityki Business Intelligence. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności tworzenia hurtowni w środowisku Microsoft® SQL Server® 2016 oraz Azure SQL Data Warehouse, budowania rozwiązań ETL z wykorzystaniem SQL Server Integration Services a także weryfikacji i czyszczenia danych z zastosowaniem SQL Server Data Quality Services i SQL Server Master Data Services.

Wymagania

› co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych
› znajomość koncepcji normalizacji danych
› podstawowa znajomość programowania
› umiejętność tworzenia tabel i relacji
› wiedza w zakresie zapytań Transact-SQL
› wskazana znajomość podstawowych pojęć analizy biznesowej

Program

• Wprowadzenie do hurtowni danych
• Planowanie infrastruktury magazynu danych
• Projektowanie i implementacja magazynu danych
• Indeksy kolumnowe
• Implementacja rozwiązań Azure SQL Data Warehouse
• Sterowanie przetwarzaniem w pakiecie SSIS
• Tworzenie rozwiązań ETL (pobranie, transformacje, składowanie)
• Śledzenie uruchamiania pakietów i rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów
• Praca z Master Data Services
• Implementacja przyrostowego przetwarzania ETL
• Kontrola jakości danych
• Rozszerzanie SQL Server Integration Services
• Wdrażanie i konfiguracja pakietów SSIS
• Wykorzystywanie danych z hurtowni

15-10-2018 19-10-2018 Warszawa
Cena netto: 4000
Cena PROMOCYJNA: 2500