Menu

Implementing an Advanced Server Infrastructure – MS 20414

Kategoria: , ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie i wdrożenie infrastruktury fizycznej (m.in. usług sieciowych) w środowisku Windows Server 2012 i Active Directory. Uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu certyfikacji MCSA. Szkolenie pozwala, także na przygotowanie się do egzaminu 70-414: Implementing an Advanced Enterprise Server Infrastructure.

Krótki opis

W czasie tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i wdrożenia zawansowanych komponentów Windows Server 2012.

Wymagania

› Wiedza z zakresu podstaw sieci i TCP/IP
› Wiedza z zakresu Windows Server 2012 i Active Directory
› Umiejętność tworzenia skryptów i plików wsadowych
› Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa
› Podstawowa wiedza z zakresu wdrażania, tworzenia obrazów i paczek
› Posiadanie certyfikatu Windows Server 2012 MCSA lub równoważnej wiedzy

Program

1. Planowanie i wdrożenie strategii wirtualizacji serwerów
• Wprowadzenie do komponentów System Center 2012
• Integracja System Center 2012 i wirtualizacji serwerów
• Planowanie i wdrożenie wirtualizacji serwerów
• Planowanie wdrożenia Hyper-V
• Konfiguracja grup serwerów Hyper-V
• Konfigurowanie bibliotek VMM

2. Planowanie i wdrożenie sieci i mechanizmów składowania danych
• Planowanie, wybór i wdrożenie mechanizmów składowania danych
• Planowanie, wybór i wdrożenie infrastruktury sieciowej

3. Planowanie i wdrożenie maszyn wirtualnych
• Planowanie konfiguracji maszyn wirtualnych
• Przygotowanie wdrożenia maszyn wirtualnych za pomocą VMM
• Konfigurowanie profili i wzorców VMM

4.Planowanie i wdrożenie rozwiązań administracyjnych wirtualizacją
• Planowanie i wdrożenie Microsoft System Center Administration
• Planowanie i wdrożenie Self-Service
• Delegacja uprawnień
• Automatyzacja administracji

5.Wdrożenie strategii monitorowania serwerów
• Konfiguracja monitorowania Windows Server 2012
• Monitorowanie w oparciu o Operations Manager
• Monitorowanie maszyn wirtualnych i serwerów
• Planowanie i konfigurowanie paczek zarządzających, powiadomień, raportowania
• Integracja Operations Manager i VMM

6. Planowanie i wdrożenie mechanizmów wysokiego poziomu dostępności serwera plików i aplikacji
• Wysoki poziom dostępności składowania danych
• Planowanie i wdrożenie usługi DFS
• Planowanie i wdrożenie Network Load Balancing

7. Planowanie i wdrożenie usługi Failover Cluster
• Planowanie usługi klastrów
• Wdrożenie usługi klastrów
• Integracja klastrów i wirtualizacji
• Tworzenie klastrów w wielu lokalizacjach
• Integracja Operations Manager i VMM
• Wysoki poziom dostępności maszyn wirtualnych

8. Planowanie i wdrożenie infrastruktury zarządzającą aktualizacjami
• Planowanie i wdrożenie Windows Server Update Services
• Planowanie aktualizacji oprogramowania przy pomocy System Center 2012 Configuration Manager
• Planowanie i wdrożenie aktualizacji w infrastrukturze serwerowej
• Zarządzanie aktualizacjami w klastrach
• Wykorzystanie technologii Replica Server

9. Planowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających ciągłość działania
• Planowanie i wdrożenie strategii kopii zapasowych
• Planowanie i wdrożenie mechanizmów odzyskiwania
• Kopie zapasowe i odzyskiwanie maszyn wirtualnych
• Wykorzystanie Data Protection Manager

10.Planowanie i wdrożenie Infrastruktury Klucza Publicznego
• Planowanie i wdrożenie urzędu certyfikującego
• Planowanie i wdrożenie wzorców certyfikatów
• Dystrybucja i odwoływanie certyfikatów
• Archiwizacja i odzyskiwanie kluczy prywatnych i certyfikatów

11.Planowanie i wdrożenie usługi Active Directory Federation Services
• Wymogi wstępne
• Wykorzystanie AD FS dla użytkowników wewnętrznych
• Wdrożenie AD FS do użycia z partnerami biznesowymi

12. Planowanie i wdrożenie usługi Information Rights Management
• Planowanie AD RMS
• Planowanie i wdrożenie wzorców i polityk

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE