Menu

Implementing Desktop Application Environments – MS 20416

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Zapoznanie z zagadnieniami projektowania, wdrażania oraz zarządzania fizyczną i wirtualną infrastrukturą zarządzania aplikacjami. Zdobycie umiejętności pozwalających na projektowanie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Windows 8 Enterprise w środowisku fizycznym i wirtualnym.

Krótki opis

Zapoznanie z zagadnieniami projektowania, wdrażania oraz zarządzania fizyczną i wirtualną infrastrukturą zarządzania aplikacjami. Zdobycie umiejętności pozwalających na projektowanie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Windows 8 Enterprise w środowisku fizycznym i wirtualnym.

Wymagania

› bardzo dobra znajomość koncepcji i podstaw TCP/IP
› bardzo dobra znajomość Active Directory Domain Services
› doświadczenie w tworzeniu skryptów
› bardzo dobra znajomość koncepcji zabezpieczeń, uwierzytelniania i autoryzacji
› umiejętność przygotowania instalacji Windows 8, aktualizacji do Windows 8 oraz migracji stanu użytkownika oraz ustawień z Windows XP
› umiejętność konfiguracji dysków, partycji, woluminów oraz sterowników urządzeń w środowisku Windows 8
› umiejętność i rozwiązywanie problemów z nadawaniem uprawnień oraz innych ustawień zapewniających dostęp do zasobów
› umiejętność konfiguracji ustawień sieciowych
› umiejętność i rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi
› umiejętność konfiguracji i rozwiązywania problemów z zabezpieczeniami Windows 8
› umiejętność konfiguracji komputerów mobilnych i urządzeń
› rozumienie koncepcji wdrażania oraz tworzenia obrazów
› znajomość koncepcji SQL Server
› wiedza równoważna Windows Server 2012 MCSA
› podstawowa wiedza w zakresie technologii wirtualizacji (laboratoria na szkoleniu realizowane są w środowisku Hyper-V)

Program

1. Projektowanie strategii dystrybucji aplikacji
› określanie wymagań biznesowych dla dystrybucji aplikacji
› omówienie strategii dystrybucji aplikacji

2. Diagnozowanie i korygowanie kompatybilności aplikacji
› diagnozowanie błędów kompatybilności aplikacji
› implementacja rozwiązań korygowania kompatybilności aplikacji
› rozwiązywanie błędów kompatybilności z Application Compatibility Toolkit

3. Wdrażanie aplikacji za pomocą zasad grupy oraz Windows Intune
› wdrażanie aplikacji za pomocą zasad grupy
› wdrażanie aplikacji za pomocą Windows Intune

4. Wdrażanie aplikacji za pomocą System Center Configuration Manager
› wprowadzenie do wdrażania aplikacji za pomocą Configuration Manager 2012
› wdrażanie aplikacji za pomocą Configuration Manager 2012

5. Konfiguracja wdrażania aplikacji samoobsługowych
› wprowadzenie do wdrażania aplikacji samoobsługowych
› konfiguracja rozwiązań aplikacji samoobsługowyuch z Windows Intune
› wdrożenia aplikacji samoobsługowych z Configuration Manager 2012
› wdrożenia aplikacji samoobsługowych z Service Manager 2012

6. Projektowanie i implementacja infrastruktury Presentation Virtualization
› ocena wymagań dla Presentation Virtualization
› planowanie infrastruktury Presentation Virtualization
› wdrażanie infrastruktury Presentation Virtualization

7. Przygotowanie, konfiguracja i wdrażanie aplikacji Presentation Virtualization
› ocenianie strategii aplikacji Presentation Virtualization
› implementacja Remote Desktop, RemoteApp oraz RD Web Access

8. Projektowanie i wdrażanie środowiska Application Virtualization
› wprowadzenie do modeli Application Virtualization
› wdrażanie komponentów infrastruktury Application Virtualization
› konfiguracja wsparcia klientów Application Virtualization

9. Przygotowanie, sekwencjonowanie oraz wdrażanie aplikacji wirtualnych
› sekwencjonowanie aplikacji w App-V
› wdrażanie aplikacji App-V

10. Planowanie i implementacja aktualizacji aplikacji oraz zabezpieczeń
› planowanie aktualizacji aplikacji
› wdrażanie aktualizacji z WSUS
› wdrażanie aktualizacji aplikacji za pomocą Configuration Manager 2012
› implementacja zabezpieczeń aplikacji

11. Planowanie i implementacja aktualizacji aplikacji oraz zastępowania
› planowanie i implementacja aktualizacji aplikacji oraz zastępowania
› planowanie i implementacja współistnienia aplikacji

12. Monitorowanie wdrażania aplikacji, wykorzystania i wydajności
› planowanie i implementacja infrastruktury monitorowania aplikacji
› inwentaryzacja i analiza zasobów
› monitorowanie wykorzystania zasobów przez aplikacje

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE