Menu

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions – MS 20533

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20533 przeznaczone jest dla doświadczonych specjalistów IT (poziom zaawansowany), którzy zarządzają złożoną infrastrukturą. Kurs wprowadza uczestnika do Microsoft Azure na przykładzie administrowania strukturą powiązań usług w chmurze jak i powiązań hybrydowych.

Krótki opis

Celem szkolenia jest:
› poznanie narzędzi i architektury Azure
› wdrożenie i zarządzanie wirtualną siecią w Azure
› zaplanowanie i stworzenie wirtualnych maszyn
› konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie wirtualnymi maszynami
› wdrożenie, zarządzanie, backup i monitorowanie usługami
› planowanie, wdrożenie serwisów bazodanowych w oparciu o SQL Database
› wdrożenie i utrzymanie witryn
› usługi w chmurze i zarządzanie nimi
› media w Azure
› Azure AD – tworzenie i zarządzanie
› integracja Windows AD i Azure AD
› automatyzacja pracy przy użyciu PowerShell

Wymagania

Aby przystąpić do wybranego szkolenia należy wykazać się znajomością zagadnień w następujących technologiach:
› Znajomość technologii wirtualizacji w tym: maszyn wirtualnych, wirtualnych sieci i wirtualnych dysków twardych.
› Posiadania wiedzy na temat, konfiguracji sieci w tym: TCP / IP, DNS, wirtualnych sieci prywatnych, zapory systemowej i technologii szyfrowania.
› Zrozumienie stron internetowych, w tym: tworzenie, konfigurowanie, monitorowanie i wdrożenie strony internetowej w usłudze Internet Information Services (IIS).
› Rozumienie pojęć: Active Directory oraz domen, lasu, kontrolerów domen, replikacji, Kerberos i LDAP.
› Rozumienie pojęcia baz danych, w tym: tabel, kwerend, Structured Query Language (SQL) i analiza schematów baz danych
› Zrozumienie sprężystości i Disaster Recovery w tym: operacje tworzenia kopii zapasowych i procesów przywracania.

Program

1. Wprowadzenie do Azure
• Technologia w chmurze
• Azure Portals
• Zarządzanie z PowerShell

2. Wdrożenie I zarzadzanie wirtualnymi sieciami
• Planowanie
• Adminsitracja

3. Implementacja wirtualnych maszyn
• Planowanie Virtual Machine Worklaods
• Microsoft Assessment I Planning Toolkit
• Tworzenie wirtualnych maszyn

4. Zarządzanie wirtuyalnymi maszynami
• Konfiguracja
• Monitoring

5. Planowanie I wdrożenie usług Storage
• Rodzaje Storage
• Wybór, planowanie, zarządzanie kontami w Storage
• BLOB i pliki, odzyskiwanie i archiwizacja

6. Planowanie i wdrożenie Data Services
• Różnice pomiędzy SQL Databases a Azure SQL Databases
• Implementacja Azure SQL Databases
• Migracja danych do SQL Azure

7. Wdrożenie Cloud Services i Mobile Services
• Zarządzanie pakietami
• Konfiguracja Cloud Services
• Wdrożenie Mobile Services
• Monitorowanie I diagnostyka

8. Wdrożenie Content Delivery Network I Media Services
• Publikowanie danych w Azure Media Services
• Zarządzanie mediami

9. Implementacja Active Directory w Azure (AAD)
• Tworzenie i zarządzanie AAD
• Konfiguracja Application Integration w AAD
• AAD Premium

10. Zarządzanie Active Directory w środowisku hybrydowym
• Użytkownicy Office 365
• Rozszerzenie AD w Azure
• Synchronizacja – Directory Synchronization
• Active Directory Federation Services (AD FS)

11. Automatyzacja – PowerShell
• PowerShell Workflows
• Zarządzanie automatyzacją

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE