Menu

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 – MS 20740

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20740 jest adresowane do administratorów IT którzy mają wstępne doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem Windows Server. Kurs adresowany jest do profesjonalistów IT którzy są odpowiedzialni za zarządzanie miejscem magazynowym w oparciu o systemy operacyjne Windows Server 2016, Szkolenie przedstawia możliwości tworzenia infrastruktury w oparciu o scenariusze wykorzystania nowości na platformie Windows Server 2016.

Krótki opis

› Instalacja, aktualizacja imigracja usług i zarządzanie przepływem pracy
› Konfiguracja lokalnego miejsca składowania danych.
› Implementacja scenariuszy wysokiej dostępności w środowisku Enterprise
› Implementacja Storage Spaces i Data Deduplication
› Instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych w Hyper-V
› Wdrażanie i implementacja Windows Server i kontenerów w Hyper-V
› Przegląd i wdrażanie scenariuszy wysokiej dostępności oraz scenariuszy odzyskiwania danych
› Implementacja i zarządzanie failover clustering
› Implementacja failover clustering dla maszyn wirtualnych Hyper-V
› Implementacja Network Load Balancing
› Tworzenie i zarządzanie wdrażaniem obrazów instalacyjnych
› Zarządzanie, monitorowanie procesu instalacji maszyn wirtualnych

Wymagania

› Podstawowa wiedza na temat zagadnień sieciowych
› Świadomość metodyki zagrożeń oraz aspektów bezpieczeństwa
› Wiedza na temat usług AD DS oraz powiązanych zależności środowiskowych
› Podstawowa wiedza na temat sprzętu serwerowego
› Doświadczenie w obsłudze klienckich systemów operacyjnych z rodziny produktów Windows 8 i Windows 10.

Program

1: Instalacja, aktualizacja oraz migracja ustawień w środowisku Windows Server 2016
• Wprowadzenie do Windows Server 2016
• Proces wdrażania edycji NANO oraz CORE
• Proces przygotowania do aktualizacji i migracji środowiska
• Migracja ról oraz organizacja pracy w środowisku Windows Server
• Schematy aktywacji Windows Server 2016

2: Zarządzanie lokalnym magazynem składowania danych.
• Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016
• Zarządzanie woluminami w Windows Server 2016

3: Implementowanie miejsca składowania danych w środowisku Enterprise
• Przegląd metod składowania danych typu:
• direct-attached storage, network-attached storage i storage area networks
• Porównanie Fibre Channel, iSCSI, i FCoE
• Zrozumienie metodyki iSNS, data centre bridging, and MPIO
• Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016

4: Implementacja Storage Spaces i Data Deduplication
• Wdrażanie Storage Spaces
• Zarządzanie Storage Spaces
• Wdrażanie Data Deduplication

5: Instalacja, konfiguracja Hyper-V i zarządzanie maszynami wirtualnymi.
• Przegląd funkcji Hyper-V
• Proces instalacji Hyper-V
• Konfiguracja miejsca magazynowego w Hyper-V
• Konfiguracja sieci w Hyper-V
• Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
• Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V

6: Wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Hyper-V
• Przegląd funkcji i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016
• Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016
• Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016

7: Przegląd metod wysokiej dostępności i procesów równoważenia zarządzania zasobami
• Definiowanie poziomów dostępności
• Planowanie scenariuszy
• Tworzenie backupów oraz scenariuszy odzyskiwania danych w Windows Server 2016
• Wysoka dostępność w środowisku Windows Server 2016

8: Implementowanie i zarządzanie zasobami typu failover clustering
• Planowanie strategii wdrożenia typu failover cluster
• Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
• Monitoring infrastruktury
• Scenariusze failover cluster
• Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering

9: Implementowanie rozwiązań typu failover clustering dla maszyn wirtualnych w Hyper-V
• Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016 wraz z failover clustering
• Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
• Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności.

10: Implementowanie Network Load Balancing
• Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
• Konfiguracja klastrów NLB
• Planowanie i implementacja NLB

11: Tworzenie i zarządzanie wdrożenia obrazów instalacyjnych
• Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
• Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT.
• Środowiska maszyn wirtualnych w procesie przepływu pracy.

12: Zarządzanie, monitorowanie i obsługa wdrożenia obrazów maszyn wirtualnych.
• Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS
• Proces implementacji struktury WSUS
• Prezentacja PowerShell DSC
• Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016
• Praktyczne przykłady zastosowania Performance Monitor
• Monitorowanie zdarzeń w Event Logs

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

Przy szkleniach stacjonarnych:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Przy szkoleniach on -line:

  • dostęp do swojej Wirtualnej Klasy na platformie dostosowanej do komunikacji audio/video na żywo.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE