Installing and Configuring Windows Server 2012 R2 – MS 20410

03-12-2018 07-12-2018 Warszawa
Cena netto: 2500

Kategoria: , ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 20410 przeznaczone jest dla profesjonalistów IT potrzebujących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i konfiguracji środowiska Windows 2012 R2 Server.

Krótki opis

Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia, utrzymania, nadzoru systemu Windows Server 2012 R2 w istniejącym środowisku. Główne zagadnienia dotyczą przede wszystkim następujących usług: Active Directory Domain Services (AD DS), serwisy sieciowe, Hyper-V.

Wymagania

› Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych,
› Doświadczenie w wsparciu i konfiguracji klientów Windows,
› Wiedza i doświadczenie w zakresie konfiguracji i zadań administracyjnych w środowisku korporacyjnym.

Program

1. Wdrażanie oraz zarządzanie Windows Server 2012 R2
• wprowadzenie oraz omówienie zarządzania Windows Server 2012 R2
• instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 R2
• wprowadzenie do Windows PowerShell

2. Active Directory Domain Services
• omówienie AD DS oraz kontrolorów domeny, instalacja

3. Zarządzanie obiektami w Active Directory Domain Services
• zarządzanie kontami użytkowników, grupami oraz kontami komputerów
• delegowanie administracji

4. Implementacja IPv4
• omówienie protokołu TCP/IP, adresacji IPv4
• podsieci i supersieci

5. Implementacja DHCP
• instalacja oraz konfiguracja serwera DHCP
• zarządzanie i zabezpieczanie bazą DHCP

6 Implementacja DNS
• instalacja i zarządzanie serwerem DNS
• zarządzanie strefami DNS

7. Implementacja IPv6
• omówienie IPv6
• adresacja IPv6
• technologie przejścia do IPv6

8. Zarządzanie miejscem magazynowania danych
• przegląd możliwości metod magazynowania danych

9. Implementacja wydruku i usług plików
• zabezpieczanie plików i folderów
• konfiguracja wydruków sieciowych

10. Implementacja zasad grupowych
• wprowadzenie do zasad grupowych
• przetwarzanie zasad grupowych

11. Zabezpieczenie system Windows Server z wykorzystaniem GPO

12. Implementacja wirtualizacji serwerowej za pomocą Hyper-V
• technologia wirtualizacji
• implementacja Hyper-V
• sieci wirtualne

03-12-2018 07-12-2018 Warszawa
Cena netto: 2500