Menu

Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure – MS 10992

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Kurs MS 10992 kierowany jest do administratorów IT zajmujących się wdrożeniem rozwiązań na żądanie w oparciu o rozwiązania chmurowe. Administratorów chcących wdrożyć rozwiązania w oparciu o chmurę obliczeniową Microsoft Azure.

Krótki opis

Szkolenie MS 10992 przedstawia rozwiązania chmurowe w oparciu o platformę Azure w następujących dziedzinach:

› Opisuje główne założenia wdrożenia usług Azure
› Tłumaczy główne metody integracji usług na żądanie za pomocą maszyn wirtualnych Azure Virtual Machines czy Azure Cloud Services.
› Opisuje hybrydowe technologie sieciowe Azure
› Opisuje usługi na platformie Azure ukierunkowane na magazynowanie danych oraz analityczne właściwości zarządzania zasobami jak i scenariusze hybrydowe.
› Opisuje jak zaimplementować rozwiązania awaryjnego odzyskiwania środowiska z implementacją rozwiązań na żądanie.
› Tłumaczy jak planować i wdrażać wieloplatformowe usługi.
› Opisuje elementy monitorowania i zarządzania usługami oraz metody rozwiązań hybrydowych

Wymagania

› Posiadanie wiedzy na temat technik wykorzystania wirtualizacji na żądanie włączając w to konfigurację maszyn wirtualnych, wirtualnych sieci, miejsc magazynowania danych i dysków wirtualnych.
› Posiadanie praktycznej wiedzy zarządzania siecią włączając w to protokół TCP/IP, Domain Name System (DNS), VPNs, konfigurację firewall, oraz metodyki zabezpieczeń
› Rozumienie procesu tworzenia aplikacji webowych, rozpoczynając od procesu tworzenia, konfiguracji, monitorowania, i wdrożenia aplikacji webowych za pomocą Internet Information Services (IIS).
› Rozumienie konceptu wdrożenia usług Active Directory włączając w to domenę, las, kontroler domeny, replikacji, protokołu Kerberos i usług Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
› Podstawowa wiedza na temat obsługi i usług w środowisku Windows Server 2012 i Windows Server 2016
› Wymagana podstawowa wiedza w posługiwaniu się środowiskiem Windows PowerShell

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne

Program

1. Wprowadzenie do Microsoft Azure
• Przegląd metod cloud computing i Azure
• Przegląd metod wdrożeniowych platformy Azure

2. Integracja z usługami Azure
• Prezentacja wdrażania maszyn wirtualnych Azure oraz usług Azure cloud services
• Migrowanie środowiska pracy do platformy Azure za pomocą profili maszyn wirtualnych na podstawie gotowych wzorców profili i miejsc składowania danych
• Rozszerzenie procesu przetwarzania danych HPC do Azure
• Integracja przetwarzania danych uwzględniająca kontenery danych oraz usługi Azure Service Fabric

3. Integracja z sieciami wirtualnymi Microsoft Azure
• Przegląd usług wirtualnych sieci platformy Azure
• Rozszerzenie na żądanie infrastruktury sieciowej do Azure

4. Integracja z usługami danych w Azure Storage
• Prezentacja usług Azure Storage oraz składowania danych
• Implementacja usług na żądanie Azure Backup i metodyki równoważenia przepływu procesów

5. Planowanie i wdrażanie rozwiązań Azuree Site Recovery
• Przegląd scenariuszy typu Site Recovery
• Planowanie scenariuszy Site Recovery
• Implementacja Site Recovery za pomocą Azure jako element scenariusza odzyskiwania danych

6. Planowanie i implementacja wymiany danych między usługami
• Przegląd wieloplatformowych aplikacji i elementy kompatybilności w procesie planowania
• Implementacja rozwiązań wieloplatformowych i rozwiązań na żądanie typu usługi webowe czy aplikacje mobilne

7. Integracja operacji i aplikacji, monitorowanie i zarządzanie
• Prezentacja, monitoring i zarządzanie usługami wieloplatformowymi za pomocą platformy Microsoft Azure
• Implementacja, monitoring, zarządzanie i wymiana danych z Azure

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE