Menu

Introduction to Programming – MS 10975

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

W trakcie Szkolenia uczestnicy nauczą się podstaw programowania wykorzystując Microsoft Visual Studio 2013 i język Visual C# lub Visual Basic. Nie zakłada się, że uczestnicy mają wcześniejsze doświadczenie programistyczne, natomiast szkolenie to umożliwia poznanie podstawowych pojęć niezbędnych w bardziej zaawansowanych szkoleniach jak MS 20483 Programowanie w C#.

Krótki opis

W trakcie szkolenia MS 10975 uczestnicy nauczą się podstaw programowania wykorzystując oprogramowanie Microsoft Visual Studio 2013.
Szkolenie koncentruje się na podstawowych pojęciach programowania typy danych, struktury decyzyjne, pętle. Szkolenie wprowadza też podstawowe pojęcia programowania obiektowego: klasy, enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm.

Ponadto zakres szkolenia obejmuje zagadnienia zarządzania wyjątkami, bezpieczeństwa aplikacji, wydajności i zarządzania pamięcią.

Wymagania

Przed udziałem w kursie, kursanci muszą posiadać wiedzę z następujących zagadnień:
› Kursanci musią posiadać pdstawową wiedzę jak posługiwać się środowiskiem systemu operacyjnego jak i aplikacji
› Posiadać umiejętność rozumienia pojęć logicznych, takich jak np. porównania
› Rozumieć teorie liczb
› Możliwość stosowanie strukturyzowanych kierunków tworzenia oprogramowania lub procedur krok po kroku
› Zdolność do rozumienia i stosowania pojęć abstrakcyjnych.

Program

• Podstawowe pojęcia z zakresu programowania
• Podstawowe pojęcia dotyczące języków programowania
• Zapoznanie z środowiskiem Microsoft Visual Studio 2013
• Podstawowe programowanie Visual C#
• Przebieg programu
• Algorytmy i struktury danych
• Podstawowe programowanie Visual Basic
• Obsługa wyjątków i debuggowanie
• Wprowadzenie do programowania obiektowego
• Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji
• Podstawy programowania Wejścia/Wyjścia
• Wydajność aplikacji i zarządzanie pamięcią

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE