Menu

Inżynier automatyzacji testowania – TAE

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Cel szkolenia

Szkolenie jest autorskie.
Szkolenie ma na celu przygotowanie do uzyskania certyfikatu ISTQB Advanced Level – Test Automation Engineer.

Szczegółowe informacje o egzaminie on-line »
Egzamin elektroniczny dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej i aby do niego przystąpić należy posiadać certyfikat podstawowy Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – zgodne z sylabusem ISTQB Certified Tester Foundation Level – CTF »

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób chcących rozszerzyć wiedzę w zakresie automatyzacji testów.

Program

• Wprowadzenie

• Cele automatyzacji testów

• Przygotowanie do automatyzacji testów

• Ogólna architektura automatyzacji testów

• Ryzyka i awarie wdrażania

• Raporty i dane dotyczące automatyzacji

• Przejście z ręcznego testowania do zautomatyzowanego środowiska

• Weryfikacja TAS

• Ciągłe doskonalenie