+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

ITIL® 4 Foundation – zarządzanie usługami

Kategoria:

Czas trwania: 3 dni (2 dni szkolenia, trzeciego dnia egzamin)

Opis szkolenia

ITIL® jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu ewoluował, od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami, do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi. Niezależny od dostawcy, nienormatywny.

Poziom Foundation jest wstępnym poziomem certyfikacji ITIL®, który oferuje podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk zarządzania usługami.

ITIL® 4 Foundation to dwudniowy kurs wprowadzający uczestników w nową odsłonę biblioteki zarządzania usługami informatycznymi. Biblioteka ITIL v3 opisywała 26 procesów i 4 funkcje uporządkowane w pięciokrokowy Cykl Życie Usługi (Service Lifecycle); w nowej wersji biblioteki – ITIL4, wciąż można dostrzec elementy znane z ITIL v3, uporządkowane jednak nieco inaczej za pomocą koncepcji Service Value Stream. Kurs ITIL 4 Foundation pozwoli zmapować pojęcia dobrze znane z wersji 3 biblioteki na te używane w jej 4 wersji oraz zrozumieć język, kluczowe koncepcje i definicje używanych w świecie usług cyfrowych.

Korzyści ze szkolenia

ITIL® jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. ITIL® jest niezależny od dostawcy, nienormatywny i należy do najlepszych praktyk.

ITIL® jest skuteczny, ponieważ opisuje praktyki pozwalające organizacjom:
• Dostarczać wartość dla klientów poprzez usługi, poprawiając relacje z klientami.
• Integrować strategię usług ze strategią biznesową i potrzebami klientów.
• Mierzyć, monitorować i optymalizować usługi IT oraz wydajność dostawców usług oraz redukować koszty.
• Zarządzać inwestycjami IT oraz budżetem, ryzykiem, wiedzą, zdolnościami i zasobami, by dostarczać usługi efektywnie i wydajnie.
• Umożliwiać adaptowanie standardowego podejścia do zarządzania usługami w całej firmie.
• Zmieniać kulturę organizacyjną by wspierała osiągnięcie trwałego sukcesu.

Cel szkolenia

 • porównanie podstaw ITIL v3 z nowym kształtem ITIL 4,
 • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu biblioteki ITIL4, dzięki której będą mogli, w świadomy sposób uczestniczyć w zarządzaniu usługami,
 • przygotowanie uczestników do egzaminu Foundation Certificate in IT Service Management.

Adresaci szkolenia

 • osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w obszarze zarządzania usługami informatycznymi,
 • menadżerowie ITSM i osoby pragnące się rozwijać w kierunku zarządzania usługami informatycznymi,
 • osoby spoza IT zaangażowane w definiowanie wymagań lub weryfikowanie jakości usług informatycznych,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL® 4 Foundation,
 • posiadacze starszych certyfikatów ITIL, pragnący uaktualnić wiedzę.

Program

• Zarządzanie usługami.

• Najlepsze praktyki.

• Cykl życia usług.

• Rodzaje usług.

• Kluczowe role.

• Procesy ITIL®.

• Strategia usług.

• Projektowanie usług.

• Przekazanie usług.

• Eksploatacja usług.

• Ustawiczne doskonalenie usług.

• Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych.

Egzamin

Egzamin ITIL 4 Foundation:

Aktualnie egzamin jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

 • test składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru,
 • czas trwania: 60 minut,
 • kandydaci podchodzący do egzaminu w języku innym niż ojczysty mogą otrzymać dodatkowy czas (25% = 15 minut) na rozwiązanie zadań w egzaminie,
 • próg zaliczenia: 26 punktów (65%),
 • język angielski,
 • niedozwolone są żadne materiały dodatkowe.

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Uczestnicy otrzymują podręcznik. Materiały są dostępne wyłącznie w języku angielskim.