Menu

Kierownik testów – TM

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie Test Manager, z grupy szkoleń zaawansowanych, przeznaczone jest dla osób zajmujących się organizacją testów, zarządzaniem procesem testowania, osób zajmujących kierownicze stanowiska w zespołach testowych, projektowych i jakości, Scrum Masterów.

Cel szkolenia

Szkolenie jest autorskie.
Szkolenie ma na celu przygotować do egzaminu ISTQB Advanced Level Test Manager.
Szczegółowe informacje o egzaminie on-line »

Egzamin elektroniczny dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej i aby do niego przystąpić wymagany jest certyfikat z poziomu podstawowego – Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – zgodne z sylabusem ISTQB Certified Tester Foundation Level »

Program

1. Proces testowania
• Planowanie, monitorowanie i nadzór
• Analiza testowa
• Projektowanie testów
• Implementacja testów
• Wykonywanie testów
• Ocena spełnienia kryteriów zakończenia i raportowanie
• Zakończenie testu

2. Zarządzanie testowaniem
• Zarządzanie testami w kontekście
• Testowanie na podstawie ryzyka – priorytety testów, przydzielanie zasobów
• Dokumentacja testów i innych produktów
• Oszacowanie pracochłonności
• Definiowanie i stosowanie metryk testów
• Korzyści biznesowe testowania
• Sposoby organizacji testowania: testowanie rozproszone, outsourcing oraz insourcing
• Zastosowanie standardów

3. Przeglądy/audyty
• Audyty i przeglądy menedżerskie
• Zarządzanie przeglądami
• Metryki dla przeglądów
• Zarządzanie przeglądami formalnymi

4. Zarządzanie incydentami (wadami)
• Cykl życia zgłoszenia incydentu w cyklu życia oprogramowania
• Definiowanie incydentu na potrzeby raportowania
• Ocena jakości procesu na podstawie informacji ze zgłoszeń incydentów

5. Udoskonalanie procesu testowego
• Proces ulepszania testowania
• Metoda TMMi
• Metoda TPI Next
• Metoda CTP
• Metoda STEP

6. Narzędzia do testowania i automatyzacja testowania
• Wybór narzędzi
• Cykl życiowy narzędzi
• Metryki narzędzy

7. Kompetencje miękkie – budowa zespołu
• Umiejętności indywidualne
• Dynamika zespołu testowego
• Testowanie w organizacji
• Motywacja
• Porozumiewanie się